MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
20.12.2018
ANKETA Strukovne komore arhitekata

Shodno članu 146, stav 1 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradni objekata (Sl.List CG br.67/17), kao i članu 12, stav 1 tačka 1, članu 19, stav 1 tačka 25, članu 28, stav 1 tačke 26 i 28 i članu 45, stav 1 tačka 4 Statuta IKCG (Sl.List  CG br.022/18),

Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata sprovodi
ANKETU
Sadašnjih i budućih članova SKA, u cilju donošenja Plana stručnog usavršavanja SKA za 2019.g.
 

Mole se svi sadašnji i budući članovi SKA da svoje konkretne predloge  tema i sadržaja za organizovanje obuka, predavanja, seminara, radionica, okruglih stolova i sl. iz oblasti arhitektonske djelatnosti, dostave na e-mail adrese članova Radne grupe SKA za izradu Plana stručnog usavršavanja članova SKA za 2019.g., u sastavu:

Arh. Ivana Dobrković, dipl.ing (ivana.dobrkovic@basketing.me)

Arh. Maja Đurović,dipl.ing. (djurovic.maja.86@gmail.com)

Mr. Novica Mitrović,dipl.ing.arh.(novica.m@t-com.me)