MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
25.12.2018
IX sjednica Skupštine SKGI

Na osnovu člana 41., stav 4., Statuta Inženjerske komore Crne Gore (Sl. 22/18 od 19.04.2018.god.), predsjednik Skupštine SKGI Mr Nikola Luković, dipl.inž.građ. zakazuje

 

IX SJEDNICU SKUPŠTINE

STRUKOVNE KOMORE GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

DNEVNI RED

1. Verifikacija mandata delegata Skupštine;

2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine;

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice SSKGI;

4. Izbor novog člana stalne Verifikacione komisije;

5.Izbor novih delegata Skupštine SKGI;

6. Razmatranje koncepta Finansijskog plana i Plana rada za 2019.god.;  

7. Informacija o svim završenim i tekućim aktima Komore čije je usaglašavanje u toku;

8. Informacija o započetim okruglim stolovima i panel diskusijama;

9. Razno

 

Sjednica će se održati u srijedu,  26.12.2018. godine, sa početkom u 14.00 h, u prostorijama hotela ’’Aurel’’, Bul. Josipa Broza Tita, Stari Aerodrom u Podgorici.

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati