MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
01.03.2019
XIII SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 35 Statuta Inženjerske komore Grne Gore, ("Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018.) i člana 3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora, broj 736 od 11.03.2013. godine, zakazana je

 

 

XIII SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

 

 sa sljedećim dnevnim redom:


1.  Usvajanje Zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora;

2.  Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice;

3.  Polugodišnji izvještaj o radu NO;

4.  Razno.

 

 

Sjednica će se održati dana  04.03.2019. god.u prostorijama Komore, sa početkom u 13.00 časova.