MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.03.2019
Zaključci sa Panel diskusije o implementaciji Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Strukovna komora građevinskih inženjera organizovala je Panel diskusiju sa namjerom da se ukaže na realne domete i rezultate jednoipogodišnje primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Panel diskusiji su prisustvovali predstavnici: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva pomorstva i saobraćaja CG, Privredne komore CG, nekoliko opština Crne Gore, kao i zainteresovana stručna javnost. Sve prisutne u ime Inženjerske komore Crne Gore pozdravio je najstariji član Upravnog odbora IKCG Rajko Radusinović, a u ime organizatora skupa, Strukovne komore građevinskih inženjera, Slavka Žižak, predsjednica SKGI.

Panel diskusija je sadržala pet cjelina i to:


1. Položaj i uloga IKCG u uslovima koje je determinisao Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Izlagač: Mr Nikola Luković, predsjednik Skupštine SKGI)

2. Prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta (Izlagač: Mr Dragan Žarković, član UO IKCG i član IO SKGI)

3. Uloga i značaj Glavnog državnog i opštinskih glavnih arhitekata (Izlagač:  Prof.dr Dušan Vuksanović, Glavni državni arhitekta)

 

4. Složeni inženjerski objekti prema odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta (Obrađivači teme: Slavka Žižak, predsjednica SKGI  i član UO IKCG i Jovica Radovanović potpredsjednik IO SKGI. Izlagač: Jovica Radovanović)

 

5. Seizmička sigurnost bespravno izgrađenih objekata (Izlagač: Prof. dr Srđan Janković član IO SKGI)

 

Sumirajući sve zaključke koje su predložili izlagači po temama i diskusije koje su uslijedile nakon izlaganja usvojeni su sljedeći zaključci panel diskusije:
 
 1.    Na osnovu jednoipogodišnje primjene, stručnih analiza i dosadašnjih rezultata, nameće se potreba izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Svi zahtjevi, za dopunama i izmjenama Zakona, imaće pozitivne implikacije po sve subjekte koji su predmet ovog Zakona i po javni interes.  Naši zahtjevi ne ometaju generalnu strategiju Vlade Crne Gore da na novi i integralan način uredi odnose u okviru jednog zakona, pa samim tim i ne mijenjaju  njegovu strukturnu koncepciju;

 

 1.    Inženjerima Crne Gore treba koncizno, jasno, nedvosmisleno zakonsko rješenje, kojim će se uvesti potpuni red u djelatnostima: planiranja, projektovanja, građenja, nadzora, inspekcijske kontrole i monitoringa primjene Zakona. U tom smislu podržavamo predložene Amandmane na Izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje je izradila Komisija IKCG i dostavila Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore. Zahtijevamo pokretanje inicijative za izmjene i dopune Zakona u skladu sa dostavljenim amandmanima;

 

 1.    Posebno naglašavamo potrebu za sljedećim izmjenama:

- izmijeniti član br. 123, Zakona i propisati obaveznost članstva u Komori svih licenciranih inženjera: domaćih i stranih;

- izmijeniti član br. 124, Zakona na način da privredna društva umjesto četiri moraju imati najmanje jednog zaposlenog licenciranog inženjera, za obavljanje poslova revizije tehničke dokumentacije (revident) i stručnog nadzora nad građenjem objekata (stručni nadzor);

- izmijeniti član br.135, Zakona koji se odnosi na nadležnost izdavanja licenci fizičkim licima - ovlašćenim inženjerima, kao i pravnim licima koja se bave poslovima projektovanja i izvođenja radova. Neophodno je postupak izdavanja licenci vratiti u nadležnost Komore, kao njenu trajnu djelatnost.

 

 1. Potrebno je u narednom periodu raditi na daljim izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u dijelu koji se odnosi na složene inženjerske objekte, sa potrebom izrade Pravilnika o klasifikaciji objekata i ostalog seta pravilnika koji bi preciznije definisali ovu oblast. Konstatuje se značajna nepokrivenost ove oblasti sa kvalitetnim i sveobuhvatnim podzakonskim aktima. Navedeno je nastalo usljed disperzije odlučivanja o inženjerskim objektima na više ministarstava i nedostatku koordinacije u podjeli nadležnosti;

 

 1. Bespravno izgrađeni objekti predstavljaju veliku potencijalnu opasnost za građane u slučaju zemljotresa. Po proceduri koja je propisana Zakonom ne može se doći do pouzdane ocjene da li je neki objekat seizmički siguran ili ne, te se opravdano može unaprijed sumnjati u kvalitet izjava i analiza licenciranih preduzeća. Predlažemo izmjene zakonskog rješenja, kako bi se u postupku legalizacije bespravnih objekata u određenom stepenu, implementirao crnogorski standard MEST EN 1998-3:2017, koji je par ekselans primjenljiv za ove objekte.

 

 1. U budućem radu IKCG će se baviti pitanjima opravdanosti postojećih zakonskih rješenja u sljedećim segmentima:
 • Licenciranju inženjera koji učestvuju u procesima planiranja prostora;
 • Obavezi polaganja stručnih ispita;
 • Preispitivanju nivoa krivične i drugih odgovornosti za projektante i revizore;
 • Definisanju statusa i tretmana privremenih objekata;
 • Redefinisanju procedura izdavanja licenci vezanih za složene inženjerske objekte;
 • Drugim pitanjima.

 

 1. Komora bi trebala intenzivirati saradnju sa resornim Ministarstvom održivog razvoja i turizma, zasnovanu, prije svega, na obostranom povjerenju, poštovanju i dijalogu zbog daljeg jačanja državnih kapaciteta, stručnih kapaciteta inženjera i zaštite javnog interesa.

 

   KOMISIJA  SKGI, KOJA JE PRIPREMILA I  REALIZOVALA  PANEL DISKUSIJU:
Mr Dragan Žarković, Koordinator
Slavka Žižak, član
Prof dr Srđan Janković, član
Jovica Radovanović, član
Mr Nikola Luković, član