MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
15.04.2019
XLII SJEDNICA IO SKEI
Na osnovu člana 44 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Sl. list Crne Gore, br. 022/18 od 11.04.2018. god.), zakazana je 

 

 

XLII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

STRUKOVNE KOMORE ELEKTRO INŽENJERA

 

 

 

 

Prijedlog dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Razmatranje i usvajanje Predloga Zapisnika sa XLI Sjednice IO SKEI
  3. Informacija o održanom inicijalnom sastanku Radne grupe za izradu izmjena I dopuna Statuta IKCG sa materijalom: Konačni zapisnik sa inicijalnog sastanka
  4. Donošenje odluke o formiranju Organizacionog odbora Stručnog skupa “3. Dani elektro inženjera IKCG” i razmatranje plana aktivnosti Odbora oko organizacije Stručnog skupa
  5. Informacije u vezi realizacije programa edukacije  stručnog usavršavanja članova/ica SKEI u II kvartalu 2019.
  6. Razno

 

XLII Sjednica IO će se održati dana 16.04.2019.god. u 16.00 časova, u Sali Inženjerske komore Crne Gore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati