MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
17.04.2019
XXI SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakana je 

XXI SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa XX sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

2. Usvajanje zapisnika sa V elektronske sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

3. Usvajanje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa XX sjednice Uređivačkog odbora;

4.  Razmjena utisaka o učešću IKCG na međunarodnom sajmu knjiga;

5. Usvajanje izvještaja o troškovima organizacije učešća IKCG na 14. međunarodnom sajmu knjiga;

6. Razmatranje materijala za novi 28. broj časopisa Pogled;

7. Razno.

Sjednica Uređivačkog odbora će se održati 24.04.2019. godine, sa početkom u 10h, u prostorijama Komore.