MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
28.06.2019
Poziv autorima za prijavu sažetka referata za Stručni skup „TREĆI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG“ (Podgorica, Oktobar 2019. godine)

 

Strukovna komora elektro inženjera organizuje polovinom oktobra 2019. godine, Stručni skup pod nazivom "TREĆI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG".

 

Pozivamo Vas, ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u programskom dijelu ovogodišnjeg Stručnog skupa, u ulozi predavača, odnosno autora, da prijavite naziv, temu i kratak sažetak referata.

 

Od strane Programskog odbora Stručnog skupa, predloženi spisak tema i formular prijave sažetka referata, nalaze se u prilogu ovog poziva.


Programski odbor Stručnog skupa će, nakon sagledavanja dostavljenog sažetka referata, donijeti odluku o tome da li je isti načelno prihvatljiv.

 

Nakon toga bi odabrani autori, u saradnji sa Programskim odborom, pristupili pripremi rada, prema templejtu.

 

Nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova, Programski  odbor će odlučiti o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

 

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova, a odabrani radovi biće prezentirani na Stručnom skupu, kroz odgovarajuće stručno predavanje.

 

Svim autorima odabranih radova, od strane Strukovne komore elektro inženjera će biti isplaćen prikladan honorar.

 

Sažetke radova možete poslati NAJKASNIJE DO SRIJEDE, 10. JULA 2019. godine, na e-mail: m.zeljko@t-com.me (Željko Maraš, dipl. ing. el., Predsjednik SKEI i Predsjednik Organizacionog odbora).

 

Pozivamo da se, ukoliko se prepoznajete u ulozi predavača, odnosno autora stručnog rada, odazovete ovom pozivu i time date lični doprinos daljem razvoju naše inženjerske struke.

 

 

VAŽNI DATUMI:

  • Rok za prijavu sažetka rada  10. jul 2019. godine
  • Obavještenje o prihvatanju rada  25. jul 2019. godine
  • Rok za dostavljanje kompletnog rada 09. septembar 2019. godine

 

 

 

PREDLOŽENE TEMATSKE CJELINE
 

PRIJAVA SAŽETKA REFERATA
 

TEMPLEJT ZA PRIJAVU RADOVA