MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
08.07.2019
XVI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 35 Statuta Inženjerske komore Grne Gore (“Sl. list Crne Gore“, br.022/18 od 11. aprila 2018.) i člana 11 Poslovnika o radu Nadzornog odbora, (“Sl. list Crne Gore“, br. 008/19 od 06. februara 2019. godine), zakazana je

 

 

XVI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

 

sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XV sjednice Nadzornog odbora;
  2. Realizacija zakljucaka sa prethodnih sjednica;
  3. Analiza dostavljenog izvjestaja Agencije za finansijsko poslovanje;
  4. Razmatranje izvjestaja SK i Službenika za javne nabavke;
  5. Analiza dinamike usvajanja akata Komore;
  6. Razno.

 

Sjednica će se održati 12.07.2019. god., u prostorijama Komore, sa početkom u 13.00 časova.