MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
05.08.2019
Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta kapele na Čevu, Cetinje

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta kapele na Čevu, Cetinje.


Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta kapele na Čevu, na katastraskoj parceli broj 3018 KO Čevo u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta ima površinu 1032 m2. 

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 02. avgusta 2019. godine do 02. oktobra 2019. godine.

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/vijesti/208347/Konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-objekta-kapele-na-cevu-Cetinje.htmlhttp://www.mrt.gov.me/vijesti/208347/Konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-objekta-kapele-na-cevu-Cetinje.html