MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
24.09.2019
XXXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA

Na osnovu člana 44 Statuta Inženjerske komore Crne Gore (Sl. 22/18 od 11.04.2018.god.), zakazana je

 

XXXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA

 

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXII  sjednice IO;
  3. Razmatranje aktivnosti za organizaciju okruglih stolova i drugih aktivnosti shodno zaključcima sa prošle sjednice IO;
  4. Razmatranje pristiglih zahtjeva za sufinansiranje učešća na naučnom skupu;
  5. Izvještaj o broju aktivnih članova IKCG;
  6. Razno.

 

Pored članova Izvršnog odbora na sjednicu su pozvani predsjednik i potpresjednik Skupštine DIS Darko Vuksanović i Dragan Radojević.

 

 

Sjednica će se održati u petak 27.09.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Komore.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati