MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
25.10.2019
Usavršavanje i edukacija osnovni motiv Trećih dana elektro inženjera Crne Gore

U okviru Trećih dana elektro inženjera Crne Gore, koji su okupili više od 300 učesnika, biće održano 15 predavanja članova strukovne komore i eminentnih stručnjaka iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a teme kojima se bave radovi su raznolike.

Treći dani elektro inženjera Crne Gore pod sloganom „Od ideje do realizacije“ otvoreni su 24.10.2019. godine, u organizaciji Strukovne komore elektro inženjera (SKEI) Inženjerske komore Crne Gore (IKCG).


Predsjednik Strukovne komore elektro inženjera (SKEI) IKCG, Željko Maraš, kazao je da će učesnici skupa biti u prilici tokom dva dana da pogledaju i odslušaju 15 kvalitetnih radova, 15 kvalitetnih predavača, članova strukovne komore i eminentnih stručnjaka iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

„Teme kojima se radovi bave su raznolike. Vidjećemo prezentacije konvertorske stanice kablovske veze 1000 megavati Italija - Crna Gora, male hidroelekrane Bistrica Majstorovina u Bijelom Polju, BMS sistema i integrisanih sistema tehničke zaštite na primjeru kompleksa Porto Novi“, naveo je Maraš.

Biće i predstavljeni, kako je dodao, standardi koji se tiču projektovanja i izvođenja savremenih data centara i vrhunskog sportskog osvijetljenja sa primjerima iz prakse u Crnoj Gori.

„Odslušaćemo i predavanja koja se tiču malih solarnih elektrana, skladištenja energije i integracije fotonaponskih sistema u distrubutivnu mrežu.Takođe, teme će biti i osnova za izgradnju dalekovoda, projektovanje izgradnje elektropunionica i uloge bežičnih mreža pete generacije u smart city sistem sa building konceptom“, rekao je Maraš, najavljući i brojne druge teme.

On je istakao da je osnovni motiv strukovne komore za organizaciju skupa stručno usavršavanje i edukacija.

„Naš cilj i jeste i bio je da na jednom mjestu okupimo elektro inženjere i predstavnike kompanija u kojima oni rade i da pružimo dodatnu priliku svima nama za druženje, obnavaljanje postojećih i uspostavljanje novih ličnih i poslvonih kontakata“, poručio je Maraš.

Predsjednik IKCG, Srđan Laković, istakao je da je Komora ozbiljno pristupila definisanju pravila, metoda i načina buduće stručne edukacije inženjera na temelju, kako je pojasnio, prenijetih javnog ovlašćenja i zakona, kao i da nastavlja zacrtanom dinamikom.

„Zbog toga se, već do kraja ove godine, očekuje realizacija preko 30 programa obuke. Platforma podrške, uz koju ostvarujemo svoje ideje, nastaje iz dugogodišnje saradnje IKCG sa svjetskim i evropskim strukovnim udruženjima, kao što su Svjetsko udruženje inženjerskih komora, Evropski savjet inženjerskih komora, Evropski savjet inženjerskih komora građevinskih inženjera, ali i jednako važno sa domaćim instuticijama“, rekao je Laković.

 

On je kazao da zbog toga slogan ovogodišnjeg skupa „Od ideje do realizacije“ smatra svojevrsnim light motivom politike aktuelnog saziva komore koji, kako je istakaom značajnim naporima nastoji da učini komoru otvorenom i kućom svih inženjera, „uvezujući zahtjeve i domete struke sa potrebama prakse“.

„Stručnim skupovima poput današnjeg pokazujemo i dokazujemo ne samo profesionalnost, već i zavidan stepen kapaciteta i nezavisnosti u radu, a ovolika posjećenost kakva je danas, jasno govori da IKCG može itekako biti vidjiva i prepoznata od strane struke i šire javnosti“, poručio je Laković.

 

Generalna direktorica Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Tatjana Vujošević,  kazala je da će predavanja u okviru skupa pokazati da je jako puno vremena i truda da se ideja realizuje.

„Na naše veliko zadovoljstvo, svi smo uporni i svi radimo na tome“, rekla je Vujošević.

 

Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost, Marko Radulović, ocijenio je da održavanje ovog skupa i njemu sličih daje poseban doprinos promociji inženjerske struke.

„Svjedoci smo da Crna Gora, posebno u oblasti elektro struke je tek na početku procesa i da nam rad na formiranju nacionalnih propisa tek predstoji. S tim u vezi, očekujemo u narednom periodu značajniju saradnju sa IKCG u ostvarenju ovog značajnog cilja“, rekao je Radulović.

On je kazao da je Ministarstvo ekonomije posebno zainteresovano da sa IKCG i ostalim zainteresovanim subjektima radi na stvaranju uslova u Crnoj Gori za realizaciju projekata iz oblasti e-mobilnosti, digitalizacije, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti.

„Možemo zajednički konstatovati da Crna Gora još treba da radi na stvaranju uslova za uspješnu implementaciju projekata iz ovih oblasti i da samo zajedničkim radom možemo uspjeti u cilju stvaranja uslova za uspješnu realizaciju prokata iz ovh oblasti“, poručio je Radulović.

 

Pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove, Aida Čikić, kazala je da ta institucija uvijek pokazuje spremnost da učestvuje u svim događajima koji, kako je navela, uključuju razmjenu saznanja, iskustva i inicijativa za međusobno poboljšanje kvaliteta rada, „a sve u cilju zaštite javnog interesa“.

„U tom smislu, saradnja sa IKCG može doprinositi još većem poštovanju propisa iz struke, čiji imperativ treba da ostane profesionalnost i nezavisnost u radu“, istakla je Čikić.

 

Dekan Elektrotehničkog fakullteta Univerziteta Crne Gore, Saša Mujović, rekao je da je vrijeme izmišljnih naučnih tema i nauke radi nauke daleko iza nas“.

„Danas ste vi ti, elektroinženjeri, industrijski partneri, koji kreirate zadatke i delegirate zadatke nama naučnoj zajednici i mi na njih treba da odgovorimo. U ovom modernom dobu, visoka nauka i inženjerstvo moraju ići ruku pod ruku“, naveo je Mujović.

S tim u vezi, kako je dodao, Elektrotehnički fakultet će pomno pratiti rad IKCG.

„Naša ispružena ruka stoji. Naši profesori su spremni da disiminiraju svoje znanje“, kazao je Mujović.

 

Predstavnik Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Boris Jevrić, kazao je da je na skupu vidio mladih kolega, a mladi su, kako je rekao, uvijek bili pokretači napretka i uspjeha.

„Tako da vjerujem da će njihovo prisustvo tokom naredna dva dana doprinijeti začetku novih ideja, koje će zajedno sa iskusnijim kolegama realizovati i na taj način doprinijeti daljem razvoju institucija i kompanija iz kojih dolazimo, ali i daljem ekonomskom prosperitetu naše države“, naveo je Jevrić.

Pomoćnica direktora Instituta za standardizaciju Crne Gore, Rada Janjić,  podsjetila je da Institut ima uspješnu saradnju sa IKCG, posebno sa SKEI, navodeći da su u proteklom periodu organizovali niz događaja.

„Institut za standardizaciju je do sada usvojio blizu pet hiljada standarda iz oblasti elektrotehnike, što je impozantan broj. Međutim, veoma je mala primjena standarda u praksi. To je zaključak i IKCG i SKEI, koji posebnu pažnju u ovom momentu posvećuju tome da se da značaj pripremi standarda, razvoju standarda i procesu primjene standarda u praksi“, navela je Janjić.

 

Predstavnik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Živko Radović, kazao je da ta komora ima ukupno 2.253 člana.

„U komoru se učlanjuju inženjeri kao fizičke osobe koje su dužne lično plaćati članarinu. Moraju imati lično osiguranje  od odgovornosti za štetu nastalu prema investitoru i trećim osobama na iznos štete do 135 hiljada eura. Osiguranje im plaća komora, kao kolektivno osiguranje u sklopu godišnje članarine koja iznosi 260 eura“, pojasnio je Radović.

U sklopu članarine, kako je dodao, članovi komore imaju besplatan pristup svim normama u katalogu Hrvatskog zavoda za normizaciju i imaju besplatno stručno usavršavanje „koje za sada nije obavezno ali će biti od početka naredne godine“.

Predstavnik Inženjerske zbornice Slovenije, Ivan Iveta, kazao je da ta Komora, između ostalog, uspješno izvodi razna stručna predavanja, javne rasprave, seminare, kao i tumačenja valjanih zakona i podzakonskih akata za širu javnost.

„Matična sekcija elektro inženjera je važan član Inženjerske komore Slovenije i reprezentativan predstavnik struke koji u svojoj vrsti okuplja stručnjake iz područja elekrotehnike, kao i predavače i ispitivače za stručne ispite, u skladu sa Zakonom o gradnji objekata“, naveo je Iveta.

Predstavnik Komore ovlašćenih arhitekata i ovlašćenih inženjera Makedonije, prof. dr Mile Dimitrovski, istakao je da je njihova država tražila od Komore da izdaju, ali i da oduzimaju ovlašćenja svojim članovima.

„Percepcija država je da komore ne ispunjavaju svoj osnovni cilj da izdaju i oduzimaju licence i da su malo sentimentalne prema svojim članovima. Kasnije se uspostavilo da to nije jedini cilj komora već da postoje viši ciljevi. Tako da su se komore udružile u inžinjersku inicijativu za regionalnu saradnju gdje je vrlo važno prikupiti iskustva od ostalih komora i to unijeti u svoju Komoru“, naveo je Dimitrovski.  

Treći dani SKEI IKCG biće nastavljeni i danas.

 

FOTOGRAFIJE