MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
06.11.2019
X SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

Na osnovu člana 41 Statuta IKCG (“Sl. List CG” 22/18 od 11.04.2018.god)  zakazana je

 

X SJEDNICA SKUPŠTINE

STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

 

i predložen sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije;
  3. Izvještaj verifikacione komisije;
  4. Razmatranje i usvajanje Predloga Zapisnika sa IX Sjednice Skupštine SKA;
  5. Razmatranje i usvajanje Nacrta Poslovnika o radu Skupštine SKA;
  6. Sugestije SKA na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  7. Radni materijal – Zakona o arhitektonskim poslovima u prostornom planiranju, projektovanju i građenju;
  8. Razno.

 

 

Sjednica će se održati 19.11.2019.god., u 15h, u prostorijama Komore.