MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
07.11.2019
Stručna prezentacija „PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA PREVENTIVNO OTKRIVANJE POŽARA“

 

U skladu sa Programom rada Strukovne komore za 2019. godinu, na polju edukacije i stručnog usavršavanja svojih članica/ova, usvojenim na Skupštini Strukovne komore elektro inženjera, a nastavljajući i u peridou do kraja tekuće godine sa realizacijom istog, obavještavamo Vas da će se u organizaciji Strukovne komore elektro inženjera i firme „CSP – Consulting Cyber-security Protection services“ d.o.o. iz Podgorice, održati Stručna prezentacija, na temu:

 

 

„PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA PREVENTIVNO OTKRIVANJE POŽARA“

 


Predavači na Stručnoj prezentaciji biće: gospodin Zlatan Pešić, dipl.ing.el. i gospodin Zoran Tatomirović, dipl.ing.el.

 

Stručna prezentacija će se održati u sali HOTELA „CENTRE VILLE“ u Podgorici, 14.11.2019. godine, sa početkom u 11,00 h.


Tema Stručne prezentacije je sljedeća:

 

Tehnologija preventivnog otkrivanja požara je tehnologija koja je prvi put primijenjena u NASA letilicama. Omogućava vrlo osjetljivu detekciju i otkrivanje rizika da nastane požar vremenski mnogo prije nego što nastanu prvi efekti požara u vidu dima, mirisa i sl.

Sistem nalazi vrlo uspješnu primjenu u telekomunikacionim kompanijama, bankarskom sektoru, serverskim i drugim prostorima koji skladište ili u kojima se obradjuju esencijalno važni podaci.

 

Sadržaj Stručne prezentacije:

 

  • Uvod;
  • Sistem za preventivnu detekciju požara;
  • Razumijevanje “Cloud chamber” detekcije;
  • Komponente sistema;
  • Primjena sistema za preventivnu detekciju požara;
  • Načini primjene sistema;
  • Prezentacija softvera za projektovanje;
  • Instaliranje sistema;
  • Demonstracija rada sistema;
  • Zaključak

 

Svi učesnici/ice Stručne prezentacije dobijaju priručnik „Vodič za projektovanje sistema preventivnog otkrivanja požara“ i softver za projektovanje, pa je poželjno je da svi učesnici/ice ponesu sa sobom lap-top računare.

 

S obzirom na aktuelnost i značaj teme za elektrotehničku struku, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju Stručnoj prezentaciji i uzmu aktivno učešće na istoj.

 

Nadamo se da ćete i ovog puta, svojim prisustvom podržati napore Vaše Strukovne komore na polju edukacije i stručnog usavršavanja, što joj je prioritetna aktivnost i sa kojom ćemo nastaviti i u mjesecu decembru 2019. godine, a  i čitave sljedeće godine.

 

Molimo Vas da svoje učešće na planiranoj Stručnoj prezentaciji SKEI i firme „CSP – Consulting Cyber-security Protection services“ d.o.o. iz Podgorice, potvrdite slanjem pozitivnog odgovora, najkasnije do UTORKA, 12.11.2019. godine do 14,00 h, na e-mail: m.zeljko@t-com.me ili zeljko.maras@ikcg.co.me.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati