MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.11.2019
Održan okrugli sto Stanovanje i „savremena“ praksa

Okrugli sto Stanovanje i „savremena“ praksa održan je 07.11.2019. godine, u organizaciji Strukovne komore arhitekata (SKA) Inženjerske komore Crne Gore (IKCG).

Predsjednica Izvršnog odbora SKA IKCG-a, Maja Velimirović Petrović, rekla je da se SKA permanentno trudi da u odabiru tema za svoja edukativna predavanja uvijek prati aktuelna dešavanja u praksi, tj. u oblasti upravljanja prostorom, a to su teme iz oblasti planiranja prostora i specifične teme iz oblasti izgradnje objekata u Crnoj Gori.

„Stoga je cilj našeg današnjeg okruglog stola da skrenemo pažnju na temu stanovanja i razmotrimo je sa svih relevantnih fenomenoloških aspekata, koji se tiču arhitektonske struke, ali i da doprinesemo edukaciji, sazrijevanju svijesti svih učesnika, uključenih u procese planiranja, investiranja, projektovanja, izgradnje, korišćenja stambenih objekata“, pojasnila je Maja Velimirović Petrović.


Ona je kazala da je stanovanje oblast koja se tiče svakog pojedinca, navodeći da zbog važnosti socijalne komponenente predstavlja izuzetno važno pitanje i za državu u dijelu identifikacije stambene politike.

„S aspekta prostornog i urbanističkog planiranja, odnosno izgradnje stambenih objekata i prateće društvene i komunalne infrastrukture, stanovanje predstavlja fundamentalnu oblast društvenog djelovanja u prostoru“, rekla je Velimirović Petrović.

Prema njenim riječima, ne treba biti stručno lice - urbanista i arhitekta da bi se dala ocjena aktuelnih tendencija u oblasti stanovanja u Crnoj Gori.

„Nažalost, ta ocjena u najvećoj mjeri ne može biti pozitivna niti sa aspekta urbanističkog planiranja stambenih zona i objekata, kao ni prateće infrastrukture, niti sa aspekta projektovanja i realizacije stambenih objekata“, istakla je Velimirović Petrović.

Ona je kazala da se nerijetko uočavaju grubi propusti i nepoštovanje „čak elementarnih standarda i normativa u planiranju, projektovanju i izradnji stambenih objekata“.

„Pa smo, na primjer, svjedoci situacije da u novoizgrađenim stambenim naseljima u Podgorici na javnim i neozelenjinim, a kompletno izbetoniranim slobodnim površinama, mjerimo temperaturu i od oko 50 stepeni u julu i avgustu. Ili pogledamo li aktuelnu ponudu stanova na tržištu nekretnina naći ćemo dvosoban stan od 39 kvadrata, jednosoban od 30 kvadrata ili garsonjeru od 19 kvadrata“, navela je Velimirović Petrović.

Ona je ocijenila da je stanovanje u Crnoj Gori skoro u potpunosti prepušteno tržištu i tržišnim principima ponude i potražnje „i tretiranja stana isključivo kao robe, pri tome zanemarujući primjenu standarda i normativa u oblasti stanovanja, uz izgovor da iste reguliše to isto tržište“.

„Ipak, Vlada Crne Gore je još 2011. godine usvojila Nacionalnu stambenu strategiju za period 2011-2020. godine kojom je definisana vizija i misija stambenog sektora, a koja predstavlja pojam pristojnog stanovanja kao jedan od ključnih činilaca životnog standarda i kvaliteta života, a istovremeno je važan pokretač privrednog i društvenog razvoja i ujedno osnovni cilj stambene politike“, podsjetila je Velimirović Petrović.

Ona je pojasnila da se pod pojmom pristojno stanovanje, iako ne postoji jedinstvena definicija, smatra adekvatan stambeni prostor u adekvatnom stanju, koji zadovoljava potrebe ljudi koji žive u tom prostoru.

Predsjednik IKCG, Srđan Laković, smatra da je kontinuirana stručna obuka inženjera, članova IKCG, važan segment za sve koji se profesionalno bave strukom.

„IKCG stručnoj edukaciji pristupa na veoma pozitivan način, a dokaz za to je današnji okrugli sto i njegova izuzetna posjećenost, ali i namjera komore da do kraja godine organizuje još nekoliko obuka za svoje članove u cilju unapređenja kvaliteta rada, ali i zaštite javnog interesa“, naveo je Laković.

On je podsjetio da je IKCG nedavno, uz prethodno pribvaljenu saglasnost resornog Ministarstva, donijela Pravilnik o stručnom usavršavanju svojih članova kojim je, kako je pojasnio, na jasan način utvrdila pravila, metode i način stručne edukacije „što je u skladu sa prenijetim javnim ovlašćenjem definisanim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

„Vrijeme je pokazatelj da je ovo pravi put koji nas konstantno približava članstvu, ali i ostalom dijelu stručne javnosti. Današnju temu „Stanovanje i savremena praksa“ smatram izuzetno interesantnom budući da smo i sami svjedoci da je savremena praksa vrlo često u disbalansu sa teorijom“, kazao je Laković.

Profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Nenad Lipovac, poručio je mladim kolegama da se uvijek pitaju prije nego išta počnu raditi ili kau da je gotovo i da ide na dozvolu ili na saglasnost, da li bi tu živjeli ili radili.

„Znam da postoji uticaj. I ja sam pod velikim uticajem i svašta mi govore i svašta mi rade. U 90 odsto slučajeva sam uspio da se oduprem“, rekao je Lipovac.

On je ukazao da je potrebno razmišljati o privatnosti, koje danas jako malo ima, „jer sve postaje javno“.

„Gubi se pravi javni prostor na osnovu ovog što je privatno. Znam da je veliki pritisak, što više stanova, što više BDP-a. Ne gledajte u tuđe dvorište, gledajte u svoje. Imate lijepih ideja. Stvorite svoja viđenja planiranja“, poručio je Lipovac.

Osnivač i partner Bevk Perović arhitekti doo Ljubljana, Vasa Perović,  je kroz prezentaciju svojih projekata dvadesetogodišnjeg iskustva, ukazao na probleme sa kojima se susreću arhitekte u odnosima sa investitorima, kao i državnim i lokalnim organima.

FOTOGRAFIJE