MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
18.11.2019
VII SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA

 

Na osnovu člana 41 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list CG“, br. 22/18 od 11.04.2018. godine), zakazana je 

 

 

VII SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE DRUGIH INŽENJERSKIH STRUKA

 

 

i predložen sljedeći DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije;
  3. Verifikacija mandata delegata Skupštine strukovne komore;
  4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Skupštine strukovne komore drugih inženjerskih struka;
  5. Aktuelna problematika rada DIS po osnovu, licenci, članstva ...;
  6. Informacija o radu IO DIS  za 2019.god.;
  7. Razno.

 

     

      Sjednica će se održati u petak 29.11.2019.godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Komore.

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati