MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
20.11.2019
Stručni skup “Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori – Energetski potencijal biomase”

Privredna komora Crne Gore i Inženjerska komora Crne Gore organizuju stručni skup sa temom “Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori – Energetski potencijal biomase

Stručni skup će se održati u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova u Privrednoj komori Crne Gore (sala I), ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica.


Cilj ovog skupa je da se kroz stučnu raspravu sagledaju prednosti i potencijali Crne Gore za proizvodnju energije iz biomase. Novo zakonodavstvo i regulativa u oblasti energetske efikasnosti dovodi do većeg korišćenja obnovljivih izvora energije na strani potrošnje. Crna Gora raspolaže značajnim resursima obnovljivih izvora energije i veliki potencijal za proizvdonju energije iz biomase, posebno u sektoru šumarstva. Korišćenje biomase za energetske potrebe ima značajne prednosti u odnosu na konvencionalne izvore energije, imajući u vidu da je ekološki prihvatljivo gorivo koje može dati značajan doprinos smanjenju emisije CO2, utiče na smanjenje uvozne zavisnosti energenata i doprinosi ekonomskom razvoju, posebno u ruralnim područjima.


Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo Vas da odredite učesnike iz Vaše kompanije, odnosno institucije i njihovo učešće prijavite najkasnije do petka, 22. novembra 2019. godine, putem email-a: mrmus@pkcg.org  ili na fax: +382 20 230 493. Telefon za dodatne informacije je 020 230 705.

AGENDA