MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
25.11.2019
L sjednica IO SKEI

L Sjednica IO SKEI će se održati dana 28.11.2019.god. u 16,00 časova, u Sali Inženjerske komore Crne Gore. Prijedlog dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIX Sjednice IO SKEI;
  3. Razmatranje spiska članova/ica SKEI sa (ne)plaćenom članarinom i donošenje odluke o brisanju iz Registra članova/ica IKCG;
  4. Razmatranje i usvajanje Predloga izvještaja o realizaciji Plana i programa rada i Finansijskog plana SKEI za 2019. godinu (sa Finansijskim izvještajem o realizovanim aktivnostima za organizaciju Stručnog skupa “Treći dani elektro inženjera IKCG”);
  5. Razmatranje dnevnog reda, određivanje datuma i donošenje odluke o zakazivanju XI Sjednice Skupštine SKEI;
  6. Razmatranje predloga Radne grupe i donošenje odluke o imenovanju članova/ica SKEI u tehničke komitete Instituta za standardizaciju Crne Gore ISME;
  7. Razmatranje predloga Radne grupe i donošenje odluke o kupovini standarda i zbirki standard za potrebe SKEI;
  8. Informacija o održanoj Stručnoj prezentaciji „Projektovanje sistema za preventivno otkrivanje požara“ i donošenje odluke o organizaciji stručnih usavršavanja i edukacija do kraja 2019. godine;
  9. Razno.