MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
28.11.2019
Održan Stručni skup "Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori – Energetski potencijal biomase"

Stručni skup "Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori – Energetski potencijal biomase", održan je 25.11.2019. godine, u organizaciji Privredne komore i Inženjerske komore Crne Gore - SKMI.

U uvodnom obraćanju, Danilo Gvozdenović, potpredsjednik Privredne komore, je istakao da su ovakvi skupovi pravo mjesto za aktuelizaciju teme biomase i potencijala obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori. "Očekivanja su da će globalna potrošnja energije u narednim decenijama rasti i do 40%, što nameće potrebu tranzicije ka održivoj energetici odnosno obnovljim izvorima energije i efikasnom korišćenju energije u svim sektorima potrošnje", pojasnio je Gvozdenović.

Naglasio je da Crna Gora ima veliki potencijal za proizvodnju energije iz biomase kao najstarijeg izvora energije koji je konstantno dostupan u eko-sistemima, a posebno drvne biomase. „Zajedničkim aktivnostima potrebno je doprijenijeti obezbjeđivanju dostupne i čiste energije, unaprijediti pravni i institucionalni okviru, te pružiti podršku investijacama za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije dobijene iz biomase, čime bi se povećao udio energije iz obnovljivih izvora“ istakao je Gvozdenović.

Na kraju svoj izlaganja, ukazao je na činjenicu da je ovo treći tematski skup koje organizuju partnerski Inženjerska komora i Privredna komora i da će se do kraja godine organizovati još dva tematska okrugla stola, što govori o odličnoj saradnji između ove dvije Komore.

 

Predsjednik Inženjerske komore Srđan Laković je izrazio zadovoljstvo još jednim uspješno organizovanim stručnim skupom, Privredne i Inženjerske komore. "Kontinuirana stručna edukacija inženjera, članova Inženjerske komore, je vrlo značajan segment u njihovim karijerama i stalnom unapređenju znanja, što je uostalom već postala tradicija u svim inženjerskim komorama u okruženju I šire, a na moje lično zadovoljstvo, polako ali sigurno, postaje tradicija i kod nas. Potvrda ove opredijeljenosti je da je današnji stručni skup predstavlja 16-ti koji održavamo praktično od aprila ne računajući Dane eletkro inženjera na kojima je održano 15 stručnih predavanja. Već nekoliko mjeseci se u kontinuitetu održava obuka naših kolega građevinskih inženjera iz primjene eurokodova" naglasio je Laković.

Dalje je istakao da je Inženjerska komora  izabrala put koji, prije svega,  obuhvata upravo maksimalnu angažovanost na takozvanom cjeloživotnom obrazovanju inženjera: "Taj put podrazumijeva i pokretanje aktivnosti na sistemskom popravljanju položaja inženjera u Crnoj Gori. Akcenat stavljam i na angažovanost Komore sa ciljem da pokušamo da mlade inženjere zadržimo u Crnoj Gori. Kao saputnika na ovom putu definitivno vidim Privrednu komoru sa kojom, na siguran sam obostrano zadovoljstvo, imamo sjajnu saradnju".

Posebno je naglasio činjenicu da je i nadležno Ministarstvo prepoznalo put kojim je krenula Komora: "Održali smo dva sastanka na kojima smo u veoma konstruktivnoj atmosferi razgovarali o redifinisanju statusa Inženjerske komore. Ubijeđen sam da su odgovorni u Ministarstvu prihvatili naše argumente i veliki su izgledi da će se najavljenim izmjenama i dopunama zakona promijeniti i status Komore. I ministarstvo ekonomije je širom otvorilo vrata i iskazalo spremnost da značajno unaprijedi saradanju sa Komorom".

Uz zahvalnost organizatorima skupa, istako je da je biomasa nedovoljno iskorišćeno bogatstvo koje Crna Gora ima i da je nužno posvetiti se što većoj primjeni biomase kako za sisteme grijanje. tako i za sisteme proizvodnje energije. "Jedne od najvećih ekoloških crnih tačaka Crne Gore su upravo deponije bio mase, odnosno pilotine, kojih ima nekoliko i to zaista velikih. Možda bi priča o mogućim načinima rešavanja ovakvih problema mogla da bude tema nekog budućeg skupa", rekao je Laković.

 

Milosav Anđelić, Državni sekretar za oblast šumarstva, lova i drvne industrije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, izložio je potencijal drvne biomase u Crnoj Gori. U prvom dijelu izlaganja osvrnuo se na pokrivenost šumama teritorije Crne Gore po regijama, kao i mogućnosti eksploatacije tih šuma. U daljem izlaganju osvrnuo se na fabrike za proizvodnju peleta, kao i dozvole koje je potrebno pribaviti za sječu šuma. Naglasio je da se kod nas pločasti materijal za najjednostavnije pozicije, kao što je školski namještaj, kompletan uvozi. Osvrnuo se i na tranzit peleta iz Bosne preko Crne Gore za Kosovo, obzirom na takse koje je Kosovo uvelo za robe is Srbije i Bosne.

 

 

Miodrag Macanović, diplomirani mašinski inženjer „Ening“ d.o.o. Nikšić, prezentovao je cijene goriva i energije dobijene od njih u Crnoj Gori sa uporednom analizom iz 2016. godine. Pokazalo se da je najviši rast cijena za ova dva uporedna perioda zabilježen kod ogrijevnog drveta i lož ulja. I ostala goriva bilježe rast cijena, što se može očekivati i u narednim godinama, naglasio je Macanović. Poseban osvrt dao je na toplotne pumpe obzirom da je cijena toplotne energije dobijene iz njih najjeftinija. Naveo je da bi za građane bilo značajno kada bi  Ministarstvo ekonomije proširilo program „Energetski efikasan dom“ i na toplotne pumpe.

 


Goran Popović, Sekretar Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore, je u svom izlaganju predstavio ulogu drvne industrije u proizvodnji biomase. Posebno se osvrnuo na neriješena pitanja pilana na Breznima i Njegovuđi.


Prof. dr Vladan Ivanović sa Mašinskog fakulteta u Podgorici, govorio je o biomasi kao obnovljivom izvoru energije. U sadržajnom izlaganju naveo je podjelu biomase i njen energetski sadržaj. U drugom dijelu prezentacije izložio je tehnologiju obrade biomase, kao i prednosti i nedostatke njenog korišćenja. Na kraju je predstavio potencijal korišćenja biomase u Crnoj Gori.

 

 Bojan Grujički, izvršni direktor "Viessmann" iz Beograda je u svom izlaganju prisutne upoznao sa korišćenjem biomase u Republici Njemačkoj, kao i najnovijim tehnološkim rješenjima kompanije "Viessmann"  iz ove oblasti. Kompanija "Viessmann" postoji više od jednog vijeka i među vodećim  je evropskim proizvođačima opreme za grejne sisteme, toplotne pumpe i solarne sisteme. Predstavio je i Viessmann Model-projekat „Effizienz-Plus“ brzorastujućih plantaža za korišćenje sječke. Na kraju je upoznao prisutne sa kompletnim proizvodnim programom kompanije "Viessmann", kao i referenc listom najznačajnijih objekata koji koriste biomasu kao gorivo.

 

FOTOGRAFIJE