MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
02.12.2019
IX SJEDNICA SKUPSTINE IKCG

 

Na osnovu člana 18 i 23 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18), zakazana je

 

IX SJEDNICA SKUPŠTINE

INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

 

i predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

 

  1. Izbor verifikacione komisije;
  2. Izvještaj verifikacione komisije;
  3. Usvajanje dnevnog reda;
  4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice Skupštine IKCG;
  5. Izvještaj Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne sjednice;
  6. Razmatranje finansijskog izvještaja za period 01.01. do 30.09.2019. godine;
  7. Upoznavanje sa Izvještajem o radu o radu Nadzornog odbora, za prvu polovinu 2019. god.;
  8. Razno.

 

 

Sjednica će se održati 12.12.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Hotela „Verde“, Donja Gorica bb, Podgorica.

 

 

Pored delegata Skupštine, na sjednicu se pozivaju članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore.