MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
10.12.2019
XXIV sjednica Uređivačkog odbora

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakazana je

 

XXIV SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:


1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa XXIII sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

3. Usvajanje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa XXIII sjednice Uređivačkog odbora;

4. Usvajanje Izvještaja o radu Uređivačkog odbora tokom 2019. godine;

5. Upoznavanje sa III kvartalnim izvještajem koji je dio materijala za Skupštinu IKCG

6. Razno.

Sjednica Uređivačkog odbora će se održati 10.12.2019. godine, sa početkom u 10h, u prostorijama Komore.