MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
16.12.2019
XXV sjednica Uređivačkog odbora Komore

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakazana je

XXV SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

2. Usvajanje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa XXIV sjednice Uređivačkog odbora;

3. Komentari izdatog 30. broja časopisa Pogled;

4. Razmatranje materijala za novi 31. broj časopisa Pogled;

5. Planiranje aktivnosti u cilju nalaženja sponzora za izdavanje časopisa Pogled;

6. Razno.

Sjednica Uređivačkog odbora će se održati 17.12.2019. godine, sa početkom u 11.00 h , u prostorijama Komore.