MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
07.02.2020
XLII SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

 

Na osnovu člana 29 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18), predsjednik Upravnog odbora IKCG Srđan Laković, dipl.inž.el., zakazao je

 

 

XLII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa XLI sjednice Upravnog odbora, Izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice i izvještaj Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne sjednice;
  2. Upoznavanje sa primjedbama i sugestijama na Predlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  3. Priprema za obilježavanje Svjetskog dana inženjera;
  4. Pokretanje izmjena i dopuna Statuta u skladu sa racionalizacijom organa i tijela Komore i strukovnih komora u skladu sa aktuelnim Predlogom zakona o  izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  5. Pokretanje izmjena i dopuna svih pravilnika koji su u vezi sa članstvom u IKCG;
  6. Inicijativa za sazivanje sjednice Skupštine;
  7. Razno.

 

 

Sjednica će se održati 13.02.2020. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali Komore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati