MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
10.02.2020
Potpisan Sporazum o saradnji sa Građevinskih fakultetom UCG

Dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Marina Rakočević, i predsjednik Inženjerske komore Crne Gore, Srđan Laković potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji na ostvarivanju zajedničkih interesa, sa ciljem promovisanja građevinske struke u Crnoj Gori. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su Slavka Žižak, predsjednica Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera, i mr Mladen Gogić, član Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera.
 

U prethodnom periodu Građevinski fakultet je imao veoma intenzivnu i uspješnu saradnju sa Inženjerskom komorom koja se ovim Sporazumom bliže uređuje. Sporazumom je predviđeno da se saradnja odvija kroz međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti građevinarstva, zajedničko organizovanje raznih vidova stručnih skupova, konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, izdavanja stručnih publikacija, časopisa u vezi građevinarstva i drugih aktivnosti u oblasti saradnje pri sprovođenju edukacije i stručnog usavršavanja građevinskih inženjera u Crnoj Gori.

Strukovna komora građevinskih inženjera Crne Gore je u prethodnoj godini, uz podršku Građevinskog fakulteta, uspješno organizovala obuku članstva za primjenu Eurokodova u tri grupe po 25 polaznika, a naredni ciklus je planirano da startuje sredinom februara tekuće godine.

Potpisivanjem sporazuma Inženjerska komora, odnosno Strukovna komora građevinskih inženjera Crne Gore, je zvanično postala suorganizator sedmog Internacionalnog naučno-stručnog skupa “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020, koji Građevinski fakultet organizuje od 10. do 14. marta 2020. godine u Kolašinu. Cilj Skupa je prezentacija savremenih dostignuća u nauci i struci u oblasti građevinarstva. Ova saradnja je od posebnog značaja i zbog postizanja strateškog cilja, koji je definisan Stategijom razvoja Građevinskog fakulteta, a to je povezivanje nauke i struke, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i šire. Poučeni iskustvom sa ranijih skupova “Građevinarstvo – nauka i praksa”, očekujemo veliki broj radova i učesnika koji će doprinijeti ostvarenju tog cilja.

 

Preuzeto sa sajta GF UCG

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati