MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
16.03.2020
GNP 2020

Naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“, u organizaciji Inženjerske komore Crne Gore - Strukovne komore građevinskih inženjera i Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, okupio je oko 250 učesnika iz regiona i Evrope, a na skupu je prijavljeno 138 naučnih i stručnih radova.

Predsjednik IKCG, Srđan Laković, rekao je da je osnovni zadatak Komore stručno usavršavanje članova i da će Komora podržati svaku aktivnost, koja ima za cilj edukaciju.


„Tako je Komora i ovog puta sa oduševljenjem prihvatila da bude ko-organizator ovog događaja, koji je idealan spoj nauke i prakse u građevinarstvu. Slijedimo put koji smo odredili i za koji smatramo da je ispravan, a to je put stručnog usavršavanja. U narednom periodu ćemo imati veliki broj drugih aktivnosti koje se odnose na podršku članovima Komore“, naveo je Laković.

On je istakao da će buduće aktivnosti biti usmjerene na podršku inženjerima i unaprjeđenje njihovog statusa u Crnoj Gori.

„Trenutno status inženjera je u skladu sa drugim strukama u Crnoj Gori, ali ono što je takođe evidentno jeste veliki pritisak investitora, loših izvođača na te iste inženjere, koji su u raznim funkcijama kao nadzor, kao revidenti tehničke dokumentacije, kao sami izvođači. Komora smatra da te ljude moramo da zaštitimo od neodgovornosti tih struktura i da im pomognemo da slijede struku, a da struka bude glavno mjerilo prilikom izgradnje objekata i Crne Gore“, poručio je Laković.

On je kazao da će u budućnosti cilj Komore biti promovisanje inženjerske struke, kako bi zadržali mlade inženjere u Crnoj Gori.

Predsjednica Strukovne komore građevinskih inženjera i član UO IKCG, Slavka Žižak, istakla je da će obuka inženjera u Crnoj Gori za primjenu eurokodova biti najvažnija aktivnost za Komoru tokom ove godine.

„Bili smo u obavezi da od 1. avgusta prethodne godine pređemo na projektovanje, a samim tim i na izvođenje, nadzor, reviziju pod eurokodovima. Tražili smo od nadležnog ministarstva da se to prolongira, što su nam i dozvolili“, pojasnila je Žižak.

Ona je saopštila da IKCG sprovodi obuke za primjenu eurokodova.

„Krajnji rok za implementaciju eurokodova je 1. avgust, dakle od tog datuma će se projektovati samo po eurokodovima. Htjela bih da poručim svim privrednim društvima, da učestvuju u tome, da nam pomognu, da taj teret ne snose samo članovi, već i da oni učestvuju u tome. Da omoguće našim kolegama slobodno vrijeme, kako bi se mogli posvetiti usavršavanju u toj oblasti“, rekla je Žižak.

Ona je kazala da je primjena eurokodova državni projekat koji se mora realizovati, a IKCG je, kako je pojasnila, nosilac tog zadatka.

„Nama je neophodna saradnja sa Građevinskim fakultetom i uvijek smo podržavali ovaj skup, a sada smo smatrali da treba da budemo i suorganizatori i jedan od osnovnih razloga je primjena eurokodova. To predstavlja revoluciju u projektovanju i izgradnji objekata“, ocijenila je Žižak.

Ona je poručila da bi izvođači, proizvođači građevinskih materijala, kao i ljudi iz struke trebali biti informisani o primjeni eurokodova.

Dekanica Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Marina Rakočević, kazala je da je taj fakultet, u saradnji sa nevladinom organizacijom „Građevinarstvo, nauka i praksa“ i Strukovnom komorom građevinskih inženjera IKCG, organizovao sedmi naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“.

„Skup se održavao u periodu od 10., a planirano je do 14. marta, međutim zbog Naredbe Vlade Crne Gore, skup smo zatvorili 13. marta. Saradnja sa IKCG, zahvaljujući kojoj je i organizovan naučni skup, formalizovana je potpisivanjem Sporazuma o saradnji prije mjesec dana. Naš glavni cilj je zaštita naše inženjerske struke, odnosno zaštita inženjera građevinarstva i promocija struke uopšte“, navela je Rakočević.

Ona je najavila da će Građevinski fakultet, u saradnji sa IKCG, organizovati obuku kadrova.

„Planiramo da, pored ovog skupa, organizujemo i druge skupove, konferencije, okrugle stolove, kao i obuke za svršene studente i predavanja o primjeri eurokodova koji će biti obavezni da se primjenjuju od 1. avgusta ove godine“, kazala je Rakočević.

Ona je pojasnila da naučno-stručni skup, koji se organizuje svake druge godine, okuplja građevinske inženjere iz Crne Gore, ali i regiona.

„Na ovom skupu imamo prijavljenih i objavljenih 138 naučnih i stručnih radova, sa 338 autora. Ti autori dolaze iz 24 države iz regiona, ali i Evrope. Bilo je oko 250 učesnika na ovom skupu“, saopštila je Rakočević.

Član Izvršnog odbora Strukovne komore graževinskih inženjera mr Mladen Gogić, naveo je da naučno-stručni skup „Građevinarstvo, nauka i praksa 2020“ jedan od najvećih skupova u regionu kada je u pitanju oblast građevinarstva.

„Cilj organizovanja ovog skupa je ujedinjavanje napora, kako bi razmijenili iskustva i donijeli zaključke koji će unaprijediti kako nauku, tako i struku iz oblasti građevinarstva. Na skupu su prijavljeni radovi i učesnici sa univerziteta iz okruženja, imamo i podršku privrede koja nam itekako znači za organizovanje ovakvog događaja“, kazeo je Gogić.

On je rekao da su na naučno-stručnom skupu obrađene sve aktuelne teme iz oblasti građevinarstva i održivog razvoja.

„Karakteristično za ovaj skup je da je službeni jezik engleski. Trudimo se da iz godine u godinu unaprijedimo organizaciju. I po broju učesnika, a i po broju radova, kao i po učešću same privrede, skup je opravdao sva očekivanja“, ocijenio je Gogić.

 

FOTOGRAFIJE

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati