MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
03.06.2020
Obavještenje za polaznike obuke za primjenu Eurokodova III ciklus

Strukovna komora građevinskih inženjera organizovala je obuku članstva za primjenu Eurokodova u građevinarstvu. I ciklus obuke je organizovan u periodu septembar – decembar 2019. godine i to u tri grupe od ukupno 66 polaznika. Obuka je bila organizovana u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma (adresa: IV proleterske brigade 19, Podgorica) shodno rasporedu predavanja koji je usvojila Komisija za pripremu plana i programa za obuku za primjenu eurokodova (fond časova oko 40 h).

IKCG – Strukovna komora građevinskih inženjera je organizovala i II ciklus  obuke. Obuka je počela 15.02.2020. god. Ukupno 18 polaznika. Posle prekida, zbog pandemije, obuka – predavanja su nastavljena online pomoću aplikacije zoom, kao i kombinovanjem neposredno i online istovremeno.

 

Planira se III ciklus obuke

 

Obuka će obuhvatilti sljedeće djelove Eurokoda:

  1. Eurokod MEST EN 1990 - osnove proračuna konstrukcija;
  2. Eurokod MEST EN 1991 – dejstva na konstrukcije (djelovi: 1-1 zapreminske težine, sopstvena težina i korisna opterećenja za zgrade; 1-3 opterećenja snijegom i 1-4 dejstva vjetra);
  3. Eurokod MEST EN 1992 - projektovanje betonskih konstrukcija (dio 1-1 opšta pravila i pravila za zgrade);
  4. Eurokod MEST EN 1998 - projektovanje seizmički otpornih konstrukcija (dio 1 opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade).
  5. Primjena softvera (Tower 8)

Ukupan fond časova je oko 40.

 

Predavači su profesori Građevinskog fakulteta iz Podgorice :

   

  Prof. dr Radomir Zejak

  Prof. dr Biljana Šćepanović

Dr Nina Serdar

Dr Jelena Pejović

 

Dr Nikola Baša

 

Prof. dr Srđan Janković

 

Mr Ivan Mrdak

 

 

 

 

Prijavu za prisustvo na obuku možete poslati na e-mail: sziz.com@t-com.me do 15.06.2020. godine.

Cijena obuke koja obuhvata i početni i napredni  kurs iz Towera 8 je 200 eura za one koji su članovi IK i redovno izmiruju članarinu i 400 eura za one koji nijesu članovi IK ili neredovno izmiruju članarinu. U I i II ciklusu predavanja svim polaznicima je omogućeno besplatno korišćenje programa Tower 8 u trajanju od dva mjeseca za potrebe obuke.

 

Konačan datum početka, vrijeme organizovanja i način (online, neposredno ili kombinacija) zavisi od  broja prijavljenih, predloga većine zainteresovanih i  rasploživog vremena predavača. Do sada su predavanja bila organizovana uglavnom subotom.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti:

Mr Olgi Radulović  na e-mail olga.radulovic@epcg.com

Slavki Žižak   na e-mail sziz.com@t-com.me

 

PREDSJEDNICA STRUKOVNE KOMORE GRAĐEVINSKIH  INŽENJERA

Slavka  Žižak, dipl.ing.građ.

 

mobile: +382 (0) 67 040 564

           +382 (0) 69 438  513