MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
25.06.2020
Webinar SKMI: Danfoss SET 7.1 Softver za hidraulički proračun

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Webinar koji smo u Danfoss d.o.o. pripremili za Vas, kako bismo i u ovim uslovima nastavili Vašu dalju edukaciju, predstavili novitete za 2020. godinu, dali doprinos Vašem profesionalnom razvoju, a Vaše svakodnevne aktivnosti učinili zanimljivijim.

Webinar će se održati 26. juna 2020. putem Microsoft Teams platforme u 10 sati. Uputstvo za pristupanje i osnovne informacije šaljemo u prilogu.


Detaljnije informacije o webinaru:

Tema:  Danfoss SET 7.1 Softver za hidraulički proračun

Predavač:  Janko Krstić

Vrijeme održavanja: 26.6.2020. u 10h

Trajanje: 60 minuta

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzczZWFlNTMtOTc3YS00MjUzLTk2ZWEtMGI2NDQxNzBmM2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22097464b8-069c-453e-9254-c17ec707310d%22%2c%22Oid%22%3a%22818eefb1-ae22-467b-962a-6fe5a421af2e%22%7d

Conference ID: 634 910 682#

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati