MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
31.08.2020
XXI sjednica NO

Na osnovu člana 35 Statuta Inženjerske komore Grne Gore (“Službeni list Crne Gore“, br.022/18) i člana 11 Poslovnika o radu Nadzornog odbora (“Službeni list Crne Gore“, br. 008/19), zakazana je XXI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
  2. Realizacija zakljucaka sa prethodne sjednice;
  3. Usaglasavanje teksta Izvjestaja NO za period jun-decembar 2019.g.;
  4. Pregled odluka i rjesenja u dokumentaciji IKCG od januara 2020.g.
  5. Razno.

 

Sjednica će se održati 04.09.2020. god., sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Komore.