MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.09.2020
XLIV SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Na osnovu člana 29 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18 od 11.04.2018), predsjednik Upravnog odbora Srđan Laković, dipl.inž.el., zakazao je XLIV SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA, koja će se održati 17.09.2020. godine, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
  1. Usvajanje Zapisnika sa XLIII sjednice i II elektronske sjednice Upravnog odbora, Izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedenih sjednica i izvještaja Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne redovne sjednice;
  2. Razmatranje predloga izmjena i dopuna Statuta – usaglašavanje sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  3. Preduzimanje aktivnosti na usaglašavanje rada Komore sa odredbama novog Zakona;
  4. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
  5. Utvrđivanje predloga dnevnog reda i termina za održavanje redovne sjednice Skupštine;
  6. Razno.