MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
21.09.2020
XIII SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

Na osnovu člana 41 Statuta IKCG (“Službeni list Crne Gore”, br. 022/18 od 11.04.2018), zakazana je XIII SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA, koja će se održati 01.10.2020. god., sa početkom u 15h, u prostorijama Komore.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije;
  3. Izvještaj verifikacione komisije;
  4. Razmatranje i usvajanje Predloga Zapisnika sa XII Sjednice Skupštine SKA;
  5. Razmatranje i izjašnjavanje delagata o Izmjenama i dopunama Statuta IKCG;
  6. Razmatranje i izjašnjavanje delagata o Pravilniku o polaganju Stručnog ispita;
  7. Razmatranje i usvajanje Standarda usluga arhitekata (za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, nadzor i tehničke preglede za objekte visokogradnje – zgrade;
  8. Nacrt Pravilnika o izborima;
  9. Razno.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati