MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
13.10.2020
XLVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKA

 

Na osnovu člana 44 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list CG“, br. 022/18), zakazana je XLVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA, koja će se održati 19.10.2020. godine, u prostorijama Komore u 15.00h. Za sjednicu je predložen DNEVNI RED:

 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLV Sjednice IO SKA.

2. Informisanje IO SKA o posljednjoj sjednici UO IKCG.

3. Razmatranje Predloga izborne procedure SKA, koju je uradio kolega Aleksandar Asanin.

4. Izbor predstavnika SKA u Komisiji za polaganje strucnog ispita.

5. Donosenje Odluke o isplati nadoknada za organizaciju Okruglog stola "Konkursna praksa u zemljama EU".

6. Informacija o organizaciji sljedeceg Okruglog stola SKA.

7. Razno.

 

 

.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati