MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
26.10.2020
XXVIII SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakazana je

XXVIII SJEDNICU UREĐIVAČKOG ODBORA, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa XXVII sjednice Uređivačkog odbora IKCG;

2. Usvajanje zapisnika sa IX elektronske sjednice Uređivačkog odbora;

4. Komentar izdatog 33. broja časopisa Pogled;

5. Komentar pripremljenog novog 34. broja časopisa Pogled, prilog pdf verzija;

6. Razno.

Sjednica Uređivačkog odbora će se održati 27.10.2020. godine, sa početkom u 13.00h, u prostorijama Komore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati