MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
26.01.2021
SAOPŠTENJE O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Saglasno članu 125 b i 146 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), članu 28 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 od 11.04.2018.godine), Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 100/20 od 06.10.2020) i Odluci Upravnog odbora br. 01-1381/3 od 19.11.2020. godine o imenovanju članova Komisije za polaganje stručnog ispita:

 

obavještavamo zainteresovane kandidate da su se stekli svi potrebni uslovi za organizaciju polaganja Stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata.

 

Komisija za polaganje stručnog ispita je, na inicijativu Predsjednika IKCG Srđana Lakovića, dipl.inž.el., održala zoom sastanak u petak 22.01.2021.godine kada su dogovorene opšte smjernice i način budućeg rada.
 
 
 

Svi zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu preuzeti na linku.

 

Literatura za polaganje stručnog ispita se nalazi na sljedećem linku.

 

 

Kontakt osoba za polaganje stručnog ispita je Miroslav Aksentijević, sekretar Komisije.
Kontakt telefon: +382 20 228-298; e-mail: miroslav.aksentijevic@ikcg.co.me.
KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati