MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Dokumentacija Komore arhitekata

 

2021.

XLVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLVII sjednici IO SKA

Radna grupa za Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine SKA u dijelu izbornih procedura

 

2020.

XLVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLVI sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLVI sjednici IO SKA

Odluka - nadoknada Maja Đurović

Odluka - nadoknada Ivana Dobrković

Odluka - nadoknada Marko Radonjić

Odluka o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine SKA

Odluka o imenovanju člana Komisije za polaganje stručnog ispita

Odluka - nadoknada za predavača na okruglom stolu "Konkursne prakse u zemljama EU"

 

XLV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 

Zapisnik sa XLV sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLV sjednici IO SKA

XIII SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
 
Zapisnik sa XII sjednice Skupštine

XLIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLIV sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLIV sjednici IO SKA

Odluka o proširenju Komisije


 

XLIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLIII sjednice IO SKA

Odluka o nadoknadi za učešće na XLIII sjednici IO SKA

Odluka o formiranju Radne grupe za izradu pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Konkursne prakse u zemljama EU"

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Kriterijumi za ocjenu kvaliteta detaljnih urbanističkih planova/urbanističkih projekata i održivosti planskih rješenja"

Odluka o formiranju Radne grupe za organizaciju okruglog stola "Revitalizacija istorijskih urbanih jezgra/zaštita nasleđa moderne arhitekture"
XII SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
Zapisnik sa XII sjednice Skupštine

XLII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLII sjednice IO SKA

Odluka o nadoknad za učešće na XLII sjednici IO SKA

Odluka za organizaciju stručne ekskurzije Dani Orisa - Zagreb

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine SKA

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Nacrta finansijskog plana i plana rada SKA, za 2020. god.

Odluka o formiranju Radnih grupa

 

 

XI SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

XLI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLI sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XLI sjednici2019.

XL SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XL sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XL sjednici

Odluka o nadoknadama članovima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o djelatnostima planiranja i izgradnji objekata

Odluka o nadoknadama članovima Radne grupe za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odluka o nadoknadi članovima Radne grupe za izradu Nacrta pravilnika o planiranju, projektovanju i izgradnji stambenih zgrada

Odluka o nadoknadama za organizaciju okruglog stola "Stanovanje i savremena praksa"

Odluka o formiranju Radne grupe za sublimiranje sugestija i predloga na Poslovodnik o radu Skupštine SKA

Odluka o formiranju Radne grupe za izradu nacrta finansijskog plana i plana rada SKA, za 2020. godine

 

X SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

 

XXXIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA


Zapisnik sa XXXIX sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXIX sjednici IO SKA 

XXXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA


Zapisnik sa XXXVIII sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXVIII sjednici IO SKA

Odluka - nadoknada za predavače na Okruglom stolu "Stanovanje i "savremena" praksa"


 

XXXVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXVII sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXVII sjednici IO SKA

Odluka  - nadoknada za predavače

Odluka - nadoknade za organizacioni odbor


XXXVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXVI sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXVI sjednici IO SKAXXXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXV sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXV sjednici IO SKA

Odluka - stalna Radna komisija za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odluka - stalna Radna komisija za izradu nacrta pravilnika o planiranju, projektovanju i izgradji stambenih zgrada

Odluka - stalna Radna komisija za izradu nacrta zakona o djelatnosti planiranja prostora i izgradnji objekata

 


XXXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
Zapisnik sa XXXIV sjednice IO SKA
Odluka o formiranju radne grupe za organizaciju okruglog stola

Odluka - nadoknada za učešće na XXXIV sjednici IO SKA
XXXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORAIX SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
XXXII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

 

 

XXXI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
Odluka o formiranju radne grupe za
Odluka o formiranju radne grupe za

 

2018.

 

 

XXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
 
 
VIII  SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
 

XXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

XXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 

XXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
 
XXII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
VII  SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
 
 
XXI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
XX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
XIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
I VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

2017.

 
XIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

VI SJEDNICA SKUPŠTINE
 
 
XIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 
 
 
XI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
 

Zapisnik sa VIII sjednice

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici

Odluka - prijedlog kandidata za godišnju nagradu IKCG ispred SKA i Izvještaji komisije za vrednovanje prijava za godišnju nagradu IKCG ispred SKA

Odluka-organizacija kursa BIM tehnologije-Ivana Dobrković

Odluka-nadoknada za članove Komisije za vrednovanje prijava za godišnju nagradu IKCG ispred SKA

Odluka-nadoknda za članove radne grupe SKA u vezi pripremanja primejdbi i sugestija na Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

 

VII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa VII sjednice

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici


VI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa VI sjednice

Odluka-štampanje Monografije "KANA" autora Andrije Markuša

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici-Miodrag Maraš
 

 

 
2016.
 
II SJEDNICA SKUPŠTINE

II SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

 

Zapisnik sa II sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici

POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORAI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA (novi saziv)

Zapisnik sa I sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici

Odluka - član Nadzornog odbora ispred SKA

Odluka - predsjednik Skupštine SKA

Odluka - članovi Upravnog odbora ispred SKA

 

 

 
XLI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XLI sjednice IO

Odluka - nadoknada za ucešće na sjednici IO SKAXL SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XL sjednice IO

Odluka - nadoknada za ucešće na sjednici IO SKA

Odluka - donacija Savezu arhitekata CG
XXXIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA
Zapisnik sa XXXIX sjednice IO

Odluka - nadoknada za ucešće na sjednici IO SKA

Odluka - zamjena člana UO


XXXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXVIII sjednice IO

Odluka - imenovanje članova UO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici IO SKA

Odluka - donacija Savezu arhitekata CG


XXXVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXVII sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici IO SKA

Odluka - imenovanje člana Uređivačkog odbora

Odluka - donacija Savezu arhitekata Crne Gore

Odluka - finansijska podrška KotorAPSS-u

Odluka - sufinansiranje Žakline Nježić

Odluka - sufinansiranje Đorđa Doderovića


XXXVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXVI sjednice IO

Odluka - nadoknada za ucešće na XXXVI sjednici IO SKA


 

XXXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXV sjednice IO SKA

Odluka - sponzorstvo S.ARCH

Odluka - nadoknada za učešće na XXXV sjednici IO SKA

 

XXXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXIV sjednice

Odluka - nadoknada za učešće na XXXIV sjednici IO
 

 

PROGRAM RADA STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA ZA 2016. GODINU

 

XXXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapsinik sa XXXIII sjednice IO

Odluka - zakup poslovnog prostora

Odluka - nadoknada za učešće na XXXIII sjednici IO


STANDARDI USLUGA ARHITEKATA za izradu projekte dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za objekte - zgrade


XXXII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXXII sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće na XXXII sjednici IO

2015.

XXXI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXXI sjednice IO SKA


Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

XXX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXX sjednice IO SKA


Odluka - finansijska pomoć Savezu arhitekata Crne Gore


Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

III SJEDNICA SKUPŠTINE SKA

Zapisnik sa III Sjednice SKA

 

XXIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXIX sjednice IOSKA

Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

XXVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXVIII sjednice izvrsnog odbora i Odluka o naknadama 

ODLUKA - Sponzorstvo za Savez arhitekata

 

XXVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XXVII sjednice izvrsnog odbora

Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

XXVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXVI sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

XXV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXV sjednice IO SKA

Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

ODLUKA - "Pimp my roof"

ODLUKE - Doc.dr Boris Ilijanic

 

XXIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXIV sjednice IO SKA

 

XXIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ZAPISNIK sa XXIII sjednice IO SKA

 

ODLUKA - Savez arhitekata CG

 

ODLUKA - Kotor APSS

ODLUKA - nadoknada za učešće u radu na XXIII sjednici IO

 

XXII S

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati