MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Dokumentacija Komore elektro inženjera

2021.

LIX SJEDNICA IO SKEI

ODLUKA  - nadoknada  članovima IO za učešće na LIX sjednici

 

LVIII SJEDNICA IO SKEI

ZAPISNIK sa LVIII Sjednice IO SKEI 

ODLUKA  - nadoknada  članovima IO za učešće na LVIII sjednici

ODLUKA - nadoknada Blažu Veljoviću za usluge tekstualne i grafičke prirpeme dva zbornika

 

LVII SJEDNICA IO SKEI

ZAPISNIK sa LVII Sjednice IO SKEI 

ODLUKA - nadoknada članovima IO za učešće na LVII sjednici    

ODLUKA - doštampavanje i prvo štampanje zbornika sa III i IV dana elektro inženjera 

ODLUKA - nadoknada Jeleni Tatar za usluge lekture dva zbornika

 

LVI SJEDNICA IO SKEI

ZAPISNIK sa LVI sjednice IO

ODLUKA - nadoknada članovima IO za učešće na LVI sjednici 

 

2020.

LV SJEDNICA IO SKEI
Zapisnik sa LV sjednice IO SKEI


LIV SJEDNICA IO SKEI
Zapisnik sa LIV sjednice IO SKEI
LIII SJEDNICA IO SKEI
LII SJEDNICA IO SKEI
 
LI SJEDNICA IO SKEI 
2019.
 
XI SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
Zapisnik sa XI sjednice Skupštine
L SJEDNICA IO SKEI
Odluka - nadoknade za učešće na L sjednici Odluka za nabavku standarda od ISME Odluka za plaćanje Milošu Dragutinoviću
 

 
2018.
XXXVIII SJEDNICA IO SKEI
XXXVII SJEDNICA IO SKEI
XXXVI SJEDNICA IO SKEI
 
XXXV SJEDNICA IO SKEI
 
IX SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
XXXIV SJEDNICA IO SKEI
XXXIII SJEDNICA IO SKEI
XXXII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXXII sjednice IO
XXXI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXXI sjednice IO

 
XXX SJEDNICA IO SKEI
 
XXIX SJEDNICA IO SKEI
XXVIII SJEDNICA IO SKEI
XXVII SJEDNICA IO SKEI
XXVI SJEDNICA IO SKEI
XXV SJEDNICA IO SKEI
XXIV SJEDNICA IO SKEI

2017.

 

.Odluka - nadoknada za ucesce u radu vanrednih sjednica UO

 

XXIII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXIII sjednice IO SKEI

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici IO

 

XXII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXII sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće u radu IO

 

XXI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXI sjednice IO SKEI

Odluka - nadoknada za prisustvo na sjednici

 

XX SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XX sjednice IO SKEI

Odluka - nadoknada za učešće na XX sjednici IO SKEI

Odluka za placanje - po pozivu - ucesce na XX sjednici IO SKEI

Odluka za placanje - clanovi Orgazacionog odbora strucnog_skupa DANI SKEI - clanovi Programskog odbora - clanovi Timova

 

XIX SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XIX sjednice IO SKEI

Odluka za placanje - ucesce na sjednici clanovi IO SKEI

Odluka za plaćanje - po pozivu

 

XVIII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XVIII sjednice IO SKEI

Odluka za placanje - ucesce na sjednici - clanovi IO SKEI

Odluke - sufinasiranje ucesca na sajmu - Adzic - Radović

Odluka za placanje - predavaci - DANI SKEI

 

XVII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XVII sjednice IO SKEI

Odluka za placanje - ucesce na sjednici - clanovi IO SKEI

Odluka za placanje - po pozivu

Odluka za placanje - ucesce na 10 - DANE Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike-delegacija

Odluka za_placanje - dopuna-ucesce na DANI Hrvatske komore inzenjera

Odluka - clan Radne grupe koju formira Ministarstvo ekonomije

 

XVI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XVI sjednice IO SKEI

Odluka za plaćanje - učešće na XVI sjednici IO SKIE

 

XV SJEDNICA IO SKEI

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici

Odluka - nadoknada za Miru Radunovic

 V SJEDNICA IO SKEI


2016. 


III SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI

IV SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa IV sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjedniciIII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa III sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici


II SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa II sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici


 


II SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI

 


I SJEDNICA IO SKEI, (novi saziv)

Zapisnik sa I sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu na I sjednici IO

 

 

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
 
  
IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
 

XLI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XLI sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu XL i XLI sjednice IOXL SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XL sjednice IO

 

VII sjednica Skupštine SKEI

Zapisnik sa VII sjednice Skupštine SKEI

Odluka -  Godišnja nagrada Srđan Laković
XXXVIII sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXVIII sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

Odluka -  dobitnik Godišnje nagrade Srđan Laković

Odluka -  sponzorstvo za učešće u Edukativnom programu MS Project 2013

 

XXXVII sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXVII sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

Odluka - učešće Rajka Radusinovića na "9. Danima Inženjersa elektrotehnike Hrvatske" u Puli
 

XXXVI sjednica IO SKEI, održana elektronskim putem

Zapisnik sa XXXVI sjednice IO

Odluka - učešće Ratka Vujovića na "9. Danima Inženjersa elektrotehnike Hrvatske" u Puli
 

XXXV sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXV sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

Odluka - sponzorstvo Velimira Strugara


XXXIV sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXIV sjednice IO

Odluka - sponzorstvo Gojka Joksimovića

Odluka - sponzorstvo NVO EESTEC LC

 

XXXIII sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXIII sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

 

XXXII sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXII sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

 

XXXII sjednica IO SKEI, održana elektonskim putem

Zapisnik sa XXXII sjednice IO (održana elektronskim putem)

Odluka - ETF

Odluka -  sponzorstvo - O.Š. "Pavle Rovinski"

 

XXXI  tematska sjednica IO SKEI

Zapisnik sa XXXI tematske sjednice IO

Odluka -  nadoknada za učešće u radu IO

Odluka -  poslovni ručak


XXX SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXX sjednice IO

Odluka - predstavnici SKEI u UO IKCG

Odluka - sponzorstvo - Slobodanka Mijajlović

 

XXIX SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXIX sjednice IO SKEI

Odluka - nadoknada za učešće u radu na XXIX sjednice IO SKEI

Odluka - imenovanje Zeljka Marasa za_v.d. predsjednika IO SKEI

Odluka - sponzorstvo za BEST

 

XXVIII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXVIII sjednice IO SKEI i Odluka - nadoknada za učešće u radu sjednice

 

VI SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
2015.  god.

 

V SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI

Zapisnik sa V sjednice Skupstine SKEI

 

XXVII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXVII sjednice IO SKEI

Odluka za učešće na XXVII sjednici

 

XXVI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXVI sjednice IO SKEI i Odluka za učešće na radu na sjednici

 

XXV SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXV sjednice Izvršnog odbora.

 

Elektronska sjednica IO SKEI

ZAPISNIK - predstavnik IO SKEI u Uredjivackom odboru IKCG

 

 

XXIV SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik

 

XXIII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXIII sjednice IO SKEI

 

Elektronska sjednica Skupštine SKEI

ODLUKA - dodjela godišnje nagrade

 

ODLUKA - sufinansiranje članova SKEI za učešće na stručnim skupovima i savjetovanjima

 

ODLUKA - Odbor za Dan inzenjera elektrotehnike - organizacija

 

XXII SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXII sjednice IO SKEI

 

XXI SJEDNICA IO SKEI

Zapisnik sa XXI sjednice IO SKEI

 

ODLUKA - naknada za učešće u radu na XXII sjednici IO SKEI 

 

ODLUKA -  DVB prijem i distribucija u zgradama i hotelima

 

ODLUKA - nadoknada za stručni rad - dr Milutin Ostojić, Šeljko Redžepagić 

 

ODLUKA - nadoknada za učešće na IV savjetovanju CG KO CIGRE 

 

ODLUKA -o donaciji Vijeću studenata ETF

 

ODLUKA - sufinansiranje učešća "CIRED 2015"- dr Velimir Strugar

 

ODLUKA - imenovanje predstavnika SKEI - Ratka Vujovića za člana Međunarodnog odbora "8 dana inženjera elektrotehnike"

 

ODLUKA - sufinansiranje učešća na savjetovanju CG KO CIGRE

 

ODLUKA - sufinansiranje učešća na savjetovanju, Šeljko Redzepagić i Milovan Radulović

 

ODLUKA - Sufinansiranje učešća na konferenciji, Blazo Petranovic

 

ODLUKA o visini nadoknada za predavače

 

ODLUKA o visini nadoknada za sprovodjenje Plana aktivnosti

 

ODLUKA  o finansiranju i sufinansiranju učešća članova SKEI na naučnim i stručnim skupovima i savjetovanjima

 

ODLUKA - sufinansiranje učešća na sajmovima tehnike.pdf

 

ODLUKA - za učešće u radu na XX sjednici IO

 

 

Izvještaj o radu IO SKEI

Finansijski izvjestaj SKEI za 2014.godinu

 

ODLUKA - Dan inženjera elektrotehnike

ODLUKA - Odbor za Dan inženjera elektrotehnike

 

Program rada SKEI 2015

ODLUKA - Program rada za 2015. godine

 

IV SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI

Zapisnik sa IV sjednice Skupstine SKEI

 

XVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XVIII sjednice IO SKEI

 

2014.  god.

XVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XVII sjednice IO SKEI

Odluka Izvršnog odbora o predlogu Vladimira Đurišića za predsjednika Komore

Odluka o isplati naknada za učešće u radu na XVII sjednici IO SKEI

Odluka o donaciji CG KO CIGRE

 

XVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XVI sjednice IO SKEI

Odluka o finansiranju organizacije stručne tribine

Odluka o finansiranju obuke

Odluka za finansijsku podršku organizovanja stručnih tribina

Isplata naknade za učešće u radu na XVI sjednici IO SKEI

Odluka o predlogu Izvršnog odbora da Nagrada za živortno djelo pripadne prof. dr Janku Jankoviću

 

Zapisnik sa II elektronske sjednice Skupštine Strukovne komore elektro inženjera, održane 11.10.2014. godine.

 

XV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XV sjednice IO SKEI

 
 

Odluka o učešću Ratka Vujovića i Jovana Lekića na skupu "7. Dani inženjera elektrotehnike" u Zadru

 

XIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa XIV sje

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati