MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Zahtjevi

 

 

Prijava za učlanjenje

 

Zahtjev za polaganje stručnog ispita

 

Obrazac za izradu stručnog rada za potrebe polaganja stručnog ispita

 

 

Zahtjev za izdavanje licenci - fizička lica

 

Zahtjev za izdavanje licence za 

izradu tehničke dokumentacije za vodećeg odnosno odgovornog projektanta  - OBRAZAC - 12-6

 

Zahtjev za izdavanje licence

za građenje objekata za glavnog odnosno odgovornog inženjera - OBRAZAC 12-10

 

Zahtjev za licencu za fizičko lice

za izradu planskog dokumenta

 

Zahtjev za ovjeru licence

za izradu djelova tehničke dokumentacije - OBRAZAC - 12 - 8

 

Zahtjev za ovjeru licence

za izvodjenje pojedinih vrsta radova - OBRAZAC 12-12

 

Zahtjev za ovjeru licence

za izradu planskog dokumenta - OBRAZAC 12-4

 

 

Zahtjev za izdavanje licenci - privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika

 

Zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije - OBRAZAC 12-5

 

Zahtjev za izdavanje licence za građenje objekata - OBRAZAC 12-9

 

Zahtjev za izdavanje licence za izradu planskog dokumenta - OBRAZAC 12-1

 

Zahtjev za ovjeru licence za izradu tehničke dokumentacije - OBRAZAC 12-7

 

Zahtjev za ovjeru licence izvođenje radova - OBRAZAC 12 - 11

 

Zahtjev za ovjeru licence za izradu planskog dokuemnta - OBRAZAC 12-3

 

Osiguranje od odgovornosti

 

Ponuda za osiguranje

 

Zahtjev za osiguranje

 

Saglasnost za produžetak osiguranja od odgovornosti

 

Uredno popunjen zahtjev uz potrebne priloge, dostaviti Stručnoj službi Komore lično ili putem e-maila.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati