MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Odluke Skupštine

 

 

 


 

2019.


IX sjednica Skupštine - 12.12.2019. godine

Odluka o isplati nadoknada za prisustvo na IX sjednici Skupštine IKCGVIII sjednica Skupštine - 28.03.2019. godine

Odluka o isplati nadoknade delegatima za prisustvo na VIII sjednici Skupštine IKCG;

Odluka o uplati novčane pomoći porodici pok. delegata VIdosava Strugara;

Odluka o verifikaciji mandata delegata Vlatka Dakovića, dipl.inž.el.

Odluka o usvajanju Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora i Pravilnik;

Odluka o pokretanju izmjena i dopuna Statuta IKCG;

Odluka o usvajanju Programa rada Komore za 2019. godinu i Program rada;

Odluka o usvajanju FInansijskog plana Komore za 2019. godinu;

Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za II polovinu 2018. godine i Izvještaj;

Odluka o izboru Srđana Lakovića za predsjednika Upravnog odbora/Komore;

Odluka o razrješenju Borisa Ostojića;

Odluka o nadoknadi Predsjednika Skupštine

 

2018.

VII Sjednica Skupštine - 27.12.2018. godine

 

ODLUKA o usvajanju Etičkog kodeksa IKCG 

ODLUKA o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine IKCG

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dodjeli nagrada svojim članovima

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana Komore

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o disciplinskom postupku

ODLUKA o imenovanju mr Dragana Žarkovića, dipl.inž.građ. za člana Upravnog odbora IKCG

ODLUKA o razrješavanju člana Upravnog odbora IKCG prof. dr Srđana Jankovića, dipl.onž.građ.
VI Sjednica Skupštine - 30.10.2018. godine


ODLUKA o usvajanju Programa Finansijske konsolidacije

ODLUKA - princip finansiranja rada Komore u narednom četvorogodišnjem periodu

ODLUKA o usvajanju Programa rada IKCG za 2018. godinu

ODLUKA o usvajanju Finansijskog plana IKCG za 2018. godinu

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 01.01. - 30.06.2018. god.

ODLUKA o izboru predsjednice Nadzornog odbora

 

 


V Sjednica Skupštine - 29.03.2018. godine

ODLUKA o imenovanju predsjednika  Skupštine IKCG - dr Borisa Ilijanića

 

 

ODLUKA o usvajanju STATUTA IKCG

IZVJEŠTAJ O RADU IKCG, za 2017. godinu.

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu IKCG za 2017.godinu

ODLUKA o usvajanju Izvjestaja Nadzornog odbora o radu IKCG

ODLUKA o usvajanju Finansijskog izvještaja IKCG

 


2017.


IV Sjednica Skupštine - 26.12.2017. godine

 II Sjednica Skupštine - 30.03.2017. godine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016.
Izborna sjednica Skupštine - 15.12.2016. godine
 
 


XIV sjednica Skupštine - 28.10.2016. godine

ODLUKA o dodjeli Godišnje  nagrade Mr Nikoli Lukoviću, dipl.inž.građ.

ODLUKA o dodjeli Godišnje  nagrade Srđanu Lakoviću, dipl.inž.el.

ODLUKA o dodjeli Godišnje  nagrade Žarku Pajoviću, dipl.inž.maš.

ODLUKA o dodjeli Godišnje  nagrade prof. dr Refiku Zejniloviću, dipl.inž.hem.
IV  elektronska sjednica Skupštine - 10.10.2016 godine

ODLUKA o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora ispred  Ministarstva održivog razvoja i turizma
III  elektronska sjednica Skupštine - 03.10.2016 godine

ODLUKA o verifikaciji mandata člana Upravnog odbora ispred SKA
II  elektronska sjednica Skupštine - 15.09.2016 godine

ODLUKA o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora ispred SKA 

XIII Sjednica Skupštine - 07.07.2016 godine

ODLUKA o imenovanju Komisije za izradu novog Statuta Komore;

ODLUKA o raspisivanju redovnih izbora za organe i tijela Komore;

ODLUKA o verifikaciji mandata članovima Upravnog odbora;

ODLUKA o usvajanju Programa rada Komore za 2016. godinu;

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu;

ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Komore za 2015. godinu;

ODLUKA o usvajanju Godišnjeg računa Komore za 2015. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće "Eurorev";

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o nagradama;

ODLUKA o usvajanju Pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana;

 

 

 

XII Sjednica Skupštine - 14.04.2016 godine

ODLUKA - o prihvatanju ostavki članova Upravnog odbora IKCG

ODLUKA - imenovanje novih predstavnika SK u UO IKCG

 


2014.


 

Izborna Sjednica Skupštine - 23.12.2014. godine

Odluka o izboru predsjednika Komore

 

2013.

 
II Sjednica Skupštine - 22.10.2013. godine
- Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo

 

 

 

Izborna sjednica Skupštine - 27.11.2012. godine
- Odluka o izboru organa i tijela Komore

 

 

VI sjednica Skupštine - 23.10.2012. godine


- Odluka o raspuštanju SKupštine IKCG
- Odluka o raspisivanju izbora za organe i tijela Komore
- Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Novaku Jovoviću, dipl.inž.arh.
- Odluka o dodjeli godišnjih nagrada za postignute rezultate u struci

 

 

V sjednica Skupštine - 21.03.2012. godine


- Odluka o formiranju komisije za izradu Prednacrta pravilnika minimalnih cijena za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte
- Odluka o usvajanju Statuta IKCG
- STATUT IKCG
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komore za 2011. godinu
- IZVJEŠTAJ O RADU KOMORE za 2011. godinu
- Odluka o usvajanju Programa rada Komore za 2012. godinu
- PROGRAM RADA IKCG za 2012. godinu
- Odluka o usvajanju Finansijskog plana Komore za 2012. godinu
- Odluka o usvajanju Završnog računa Komore za 2011. godinu

 

 

IV sjednica Skupštine - 13. oktobar 2011. godine

- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta IKCG
- Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Komore i Izvještaja revizorske kuće
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komore između dvije sjednice
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora
- Odluka o usvajanju Plana rada Komore za 2011.
- Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora o imenovanju počanih članova Komore
- Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora o dodjeli nagrade za životno djelo
- Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora o dodjeli godišnjih nagrada

 

 

III sjednica Skupštine - 18. novembar 2010. godine


- Odluka o verifikaciji mandata članova Skupštine Komore
- Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji zadataka
- Odluka o izboru Predsjednika Komore
- Odluka o podršci radu Predsjednika i Upravnog odbora Komore
- Odluka o imenovanju Komisije za sastanak sa predstavnicima Ministarstva

 

 

II sjednica Skupštine - 31. mart 2010. godine

- Odluka o usvajanju Programa rada Komore za 2010. godinu.
- Odluka o prihvatanju izmjena delegata Strukovne komore arhitekata, i to:
   Mandić Vlasta umjesto Žitnik Srećka,
   Đurović Mirka umjesto Catić Milana.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komore za 2009. godinu.

 

 

I sjednica Skupštine - 05. novembar 2009. godine


- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta IKCG, br.980/11 od 15.12.2008. godine.
- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.
- Odluka o usvajanju Završnog računa IKCG za 2008. god.
- Odluka o donošenju Etičkog kodeksa IKCG, sa izmjenama i dopunama.
- Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine IKCG, sa izmjenama i dopunama.
- Odluka o verifikaciji prof. dr Miloša Kneževića, dipl.inž. građ. za člana Upravnog odbora IKCG.
- Odluka o podnošenju inicijative Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine.
- Odluka o podnošenju inicijative Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti i zakonitosti člana 136.

 

 

 

 

 

ODLUKA o imenovanju predsjednika  Skupštine IKCG - dr Borisa Ilijanića

 

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati