MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Nadzorni odbor


2016 - 2020.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
 
 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Mlađen SImović, dipl.inž.zop

 
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA


Jasna Tičić, dipl.inž.arh.

Veselin Medojević, dipl.inž.el.

Mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš.


 


2012 - 2016.
 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA KOMORE

Ratko Vujović, dipl.inž.el.

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA KOMORE

Tanja Manojlović, dipl.inž.maš.

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA KOMORE


Nedžad Mekić, dipl.inž.građ.

Boško Rakočević, dipl.inž.maš.

Zlatko Ćirović, dipl.inž.ppz.Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Crne Gore

 

 

 

 

 

2008 - 2012.

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Vlastimir Radonjić, dipl.inž.arh.

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Dr Snežana Rutešić, dipl.inž.građ.

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Boban Ceković, dipl.inž.el.
Mr Mirko Nenezić, dipl.inž.maš.
Mr Radmila Maljević, dipl.inž.saob.

 

 

NADZORNI ODBOR KOMORE

 

 


Nadzorni odbor Komore ima pet članova i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koje bira Skupština.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Nadzorni odbor vrši kontrolu:
1) sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Komore;
2) ostvarivanja prava i izvršenja obaveza članova Komore;
3) korišćenja sredstava Komore;
4) materijalnog i finansijskog poslovanja Komore;
5) korišćenje sredstava za rad Stručne službe Komore;
6) blagajničkog poslovanja Komore.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore izvještaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i drugi organi Komore dužni su da daju Nadzornom odboru sve potrebne podatke u vezi sa njihovim poslovanjem.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati