MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
zakoni i propisi

 

USTAV CRNE GORE
 


Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) - prečišćeni tekst

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020. godine)
 

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br 64/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018.godine)

 

Zakon o izmjenama  dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", 044/18 od 06.07.2018.godine)


Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona


Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije

 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije


Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje privremenih objekata, uredjaja i opreme

 


Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017. god.)Law on Spatial Planning and Construction of StructuresZakonska regulativa iz oblasti građevinarstvaZakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora


Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/17 od 30.06.2017. god.)

 

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 07-872 od 30. marta 2017. godine ("Sl. list CG"; br. 23/17 od 07.04.2017)

 

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3390 od 29.decembra 2016. godine ("Sl. list CG", br. 4/17 od 20.01.2017. godine)


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 57/14 i 28/15)


 

Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/14)
 

Zakon o radu


Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 08-3086/4 od 25.decembra 2014.godine

 

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja  licence i načinu vođenja Registra licenci ("Sl.list Crne Gore", br. 68/08 od 12.11.2008, 32/14 od 30.07.2014)

 

Pravilnik o uslovima i  načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica, 46/14 od 31.10.2014.godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licenci i načinu vođenja registra licenci ("Sl.list CG" br.32/14) od 30.07.2014.godine

 

Pravilnik o nacinu vrsenja revizije idejnog i glavnog projekta Službeni list Crne Gore, broj 302014 od 11.7.2014. god.

 

Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije Sl. list CG br. 23-14 od 30.05.2014. god.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI UREĐENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATAUREDBA o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 30/12)
 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 34/11)
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU ("Sl. list CG", br. 32/11)ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU ("Sl. list CG", br. 32/11)ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. list CG", br. 32/11)ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA i ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU ("Sl. list CG", br. 28/11)ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ("Sl. list CG", br. 29/10)UREDBA VLADE CRNE GOREPRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenciPRAVILNIK o DOPUNI PRAVILNIKA o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog licaPRAVILNIK o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog licaZAKON O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 51/08)MJERNI KOD, primjenljiv za zgrade Komisije u Briselu

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati