MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
GALERIJA
Stručna tribina: „ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA“, 28.02.2014.godine

 

 

Okrugli sto SKA ˝Arhitektonski konkursi u zemljama EU˝

 

Panel diskusija "STRUKOVNA KOMORA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA CRNE GORE I INŽENJERSKA STRUKA - ULOGA I ZNAČAJ", Kolašin, 13.03.2020. god.

 

SVJETSKI DAN INŽENJERA ODRŽIVOG RAZVOJA, 04.03.2020. god.

 

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa PRIVREDNOM KOMOROM CRNE GORE, 04.03.2020. god.

 

Okrugli sto "MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD PROJEKTOVANJA", SK drugih inženjerskih struka, 23.12.2019. godine

 

Stručni skup “OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U CRNOJ GORI – ENERGETSKI POTENCIJAL BIOMASE”, SKMI, 25.11.2019.

 

Okrugli sto Stanovanje i „savremena“ praksa - SKA, 07.11.2019.

 

III DANI SKEI, 24 i 25.10.2019. god.

 

STRUČNA EDUKACIJA SKEI „STANDARDIZACIJA U OBLASTI ELEKTROTEHNIKE“, 05.07.2019.

 

Stručni skup "SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKTI POSTROJENJA I INSTALACIJE TEČNOG NAFTNOG GASA 1971 - 2019", 06.06.2019. god.

 

Stručni skup SKMI "BOSCH REXROTH – SAVREMENA SINERGIJA HIDRAULIKE SA ELEKTRONIKOM U MAŠINSTVU", 16.04.2019. god.

 

Stručna edukacija SKEI „EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM I ELEKTRO PUNIONICE“, 30.05.2019. god.

 

69. zasijedanje Generalne skupštine ECCE, 31.05.2019. god.

 

Panel diskusija „Implementacija zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“, 27.02.2019. god.

 

DRUGI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG, 16.11.2018.godine

 

VI sjednica Skupštine Inženjerske komore Crne Gore i koktel povodom Dana Komore, 30.10.2018.godine

 

Posjeta gradilištima autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, oktobar 2018

 

SJEDNICA IIRS - Beograd/Srbija, 21.-23.09.2018.godine

 

3. Međunarodni stručni skup "energijA+", 13. i 14.09.2018. godine

 

Sastanak sa predstavnicama MORiT-a, 25.06.2018. god.

 

OKRUGLI STOL: IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U GRAĐEVINARSTVU, 07.06.2018.godine

 

SASTANAK IIRS, 11.04.2018.GODINE, PODGORICA

 

V SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 29.03.2018.GODINE

 

REGIONALNA KONFERENCIJA STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA ˝GRADNJA VISOKIH ZGRADA – IMPERATIV ILI IZBOR˝, 28.03.2018.

 

DAN INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 2017.

 

III sjednica Skupštine IKCG, 19.10.2017. god.

 

OKRUGLI STO "PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PROCEDURE I IMPLEMENTACIJA"

 

STIPENDISTI KOMORE, za školsku 2016/2017. godinu

 

Održana Konstitutivna sjednica Upravnog odbora Komore

 

Okrugli sto „NOVA PARADIGMA KORIŠĆENJA HIDRO POTENCIJALA CRNE GORE“

 

Izborna sjednica Skupštine IKCG

 

Proslava Dana Komore 2016.

 

Okrugli sto na temu buduće primjene Pravilnika o zvučnoj zaštiti zgrada, 22.04.2016

 

Drugi ciklus predavanja o upravljanju projektima u građevinarstvu - Doc.dr Miljan Mikić,19.april 2016.godine

 

XII SJEDNICA SKUPŠTINE IKCG, 14.04.2016.godine

 

SEMINAR: URAVLJANJE I FREKVENTNA REGULACIJA PUMPI I PUMPNIH SISTEMA, 07.04.2016.godine

 

Drugi ciklus predavanja o upravljanju projektima u građevinarstvu, 11.april 2016.godine

 

Drugi ciklus predavanja o upravljanju projektima u građevinarstvu, 05-06.april 2016.godine

 

IKCG i Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Javna rasprava o Nacrtu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

 

Inženjeri u ulozi sudskih vještaka i procjenjivača

 

LIFTOVI – upoznavanje sa konstrukcijom i proračunom liftova na elektromotorni pogon, 11.12.2015.godine

 

Sastanak Generalne skupštine Svjetske federacije inženjerskih organizacija (WFEO), Kjoto/Japan, 3-4.decembar 2015.

 

AKTUELNI STANDARDI U STRUKTURNOM KABLIRANJU, NOVITETI, MOGUĆNOSTI UŠTEDE

 

Tehnički seminar o hidroničnim sistemima KGH instalacija

 

Radionica na temu implementacije zakonske regulative iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

 

Stručna tribina: PRINCIPI I STANDARDI PRI OSVJETLJAVANJU TUNELA I TUNELSKE ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE, 14.11.2015.godine

 

DAN KOMORE, 30.10.2015.godine

 

XI SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 22.10.2015.godine

 

Prezentacija: Savremeni gornji stroj na željezničkim prugama, rešenja i primjena na projektima u Crnoj Gori, 20.10.2015.godine

 

Okrugli sto: Problemi izdavanja licenci po osnovu specijalističkih studija iz oblasti drugih inženjerskih struka, 23.09.2015.godine, Jadranski sajam Budva

 

Primjena prirodnog asfalta Selenizza za izradu asfaltnih mješavina

 

PREDAVANJE: PODMORSKA HVDC KONEKCIJA ITALIJA – CRNA GORA I NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE KOJE ONA IZAZIVA, 11.06.2015.godine

 

Predavanje: DVB prijem i distribucija u zgradama i hotelima, 15.05.2015.godine

 

CPD - EN 1990 i En 1991 - Prof. dr Rüdiger Höffer, 15.05.2015.godine

 

RADIONICA: Implementacija Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

 

Stručna tribina o geotermalnoj energiji i fundiranju tla, 30.04.2015.godine

 

Unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona, Privredna komora, 30.04.2015.godine

 

Stručna posjeta delegacije IKCG i MRT Zagrebu, 27-29 april 2015. godine

 

OKRUGLI STO: Stanje, funkcionisanje, sanacija i budućnost podmorskih ispusta duž jadranske obale Crne Gore, 02.04.2015.godine

 

VIII Sjednica Skupštine Inženjerske Komore Crne Gore, 26.03.2015.godine

 

Prezentacija novog programskog paketa REHAU TECHCON 6.2, 16.03.2015.godine

 

Predavanje: PRINCIPI ZAŠTITE ELEKTROMOTORNIH POGONA, Prof. dr Janko Janković, 24.12.2014.godine

 

Izborna sjednica Skupštine IKCG, 23.12.2014. godine

 

Primjena Pravilnika o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada prilikom izrade elaborata energetske efikasnosti zgrada

 

STRUČNA TRIBINA NA TEMU: ZNAČAJ INTEGRISANIH BMS RJEŠENJA SA PRIMJERIMA NAPREDNIH UPRAVLJAČKIH ALGORITAMA, 27.11.2014.

 

Seminar o projektovanju KGH sistema sa promjenljivim protokom, 20.11.2014.

 

STRUČNa TRIBINa: „ PREPORUKE I STANDARDI U OBLASTI SPOLJAŠNJEG OSVJETLJENJA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM KROZ PRIMJERE PROJEKATA I IZVEDENIH INSTALACIJA SA LED TEHNOLOGIJOM” , 14.11.2014.

 

Potpisivanje sporazuma između IKCG i IOPCG, 13.11.2014.

 

Proslava DANA KOMORE, 30.10.2014.godine

 

Stručni skup iz oblasti obnovljivih izvora energije, 28.10.2014.godine

 

Stručna tribina: ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA, 16.10.2014.godine

 

Prezentacija o primjeni elektronskog potpisa

 

Sastanak Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju, Žabljak/Crna Gora, 29-31.avgust

 

VI SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, 03.07.2014

 

Održana prezentacija Propusti i prolazi od čeličnih spiralnih cijevi i konstrukcija od valovitog lima, 26.06.2014.godine

 

Održan okrugli sto na temu: Projektovanje, građenje i održavanje željezničke infrastrukture, 25.06.2014.godine

 

Održano stručno predavanje o upravljanju sistemima rasvjete - Zumtobel, 17.06.2014.godine

 

Seminar: Energetski efikasna rješenja KGH u svijetlu EU direktiva, 13.06.2014.god.

 

Stručna tribina o EN 1991-1-4 i projekti kompanije "Amiga" d.o.o, 09.06.2014.god.

 

STRUČNA TRIBINA: PRIMJENA IP TEHNOLOGIJE KOD SISTEMA VATRODOJAVE I SISTEMA BOLNIČKE SIGNALIZACIJE

 

Sastanak Inženjerske inicijative za regionalnu saradnju, Skoplje/Makedonija, 16-18.maj

 

V SJEDNICA SKUPŠTINE IKCG, 27.05.2014.godine

 

Stručna tribina: „ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA“, 28.02.2014.godine

 

Naučna tribina: Obrazovanje inženjerskog kadra u Crnoj Gori, 12.12.2013. godine

 

TRIBINA: USAGLAŠAVANJE CRNOGORSKOG ZAKONODAVSTVA O VODAMA SA OKVIRNOM DIREKTIVOM EU (WFD:200/60/EC)

 

Proslava Dana Komore, 31. oktobar 2013.godine

 

II Sjednica Skupštine IKCG, 22.10.2013.

 

Zasijedanje Generalne skupštine ECEC i proslava godišnjica Tehničke komore Grčke i ECEC

 

Informativni seminar o EUROCODE-vima, 08-09.10.2013.godine

 

Otvaranje kancelarije Saveza arhitekata; 06.06.2013.godine.

 

Okrugli sto: "Građevinski proizodi", 04.06.2013. godine.

 

Okrugli sto iz oblasti hidrotehnike, 28.05.2013.god.

 

Savjetovanje: "Standardi u upravljanju projektom kao procesom"; 25.04.2013.god.

 

Svečana dodjela stipendija, 23.11.2012. godine

 

Dan Komore, 31.10.2012. godine

 

Dodjela uvjerenja o položenom stručnom ispitu i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Inženjerskom akademijom Crne Gore

 

Zasijedanje Generalne skupštine Evropskog savjeta inženjerskih komora (ECEC)

 

Sastanak regionalnih komora, Perast, 01-02.06.2012. god.

 

V ŚEDNICA SKUPŠTINE IKCG, 21.03.2012.

 

Proslava povodom Dana Komore, Kraljevsko pozorište "Zetski dom" Cetinje, 31.10.2011.

 

Dan Komore - Izložba nagrađenih članova

 

Svečano uručenje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 31.10.2011.

 

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa CANU, 31.10.2011.

 

V Vanredna śednica Upravnog odbora IKCG, 02.02.2011.

 

III Sjednica Skupštine IKCG, 18. novembar 2010. god.

 

POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IKCG I AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA CRNE GORE

 

DODJELA UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU, 01.10.2010.

 

28. SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA ECEC

 

Dan Inženjerske komore Srbije

 

Dodjela godišnjih stipendija i uvjerenja o položenom stručnom ispitu, Podgorica, 22.12.2009.

 

VII śednica Upravnog odbora, 14.05.2010.

 

Susreti inženjerskih komora Jugoistočne Evrope, Kotor, 08-10.04.2010.

 

Dodjela godišnjih nagrada za inovativne projekte u građevinarstvu za 2009, Slovenija

 

Generalna skupština ECEC, Bugarska

 

 

 

KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati