MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
PRIMJENA EUROKODOVA
28
2020
Feb

U cilju inoviranja i usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je više podzakonskih akata - pravilnika kojima se propisuju tehnička svojstva za različite vrste konstrukcija u objektima (betonske, zidane, drvene, čelične, spregnute i aluminijumske), zahtjevi za izradu tehničke dokumentacije, građenje, upotrebu, održavanje i drugi zahtjevi za konstrukcije, kao i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevinske proizvode koji su namijenjeni za ugradnju u predmetnu konstrukciju.

Propisima je uređen i način projekovanja građevinskih konstrukcija. Projektovanje konstrukcije vrši se u skladu sa standardima za projektovanje određene vrste konstrukcija koji su dati u prilozima pravilnika.

Pravilnicima je propisano da se za projektovanje građevinskih konstrukcija do 1. avgusta 2020. godine mogu koristiti i propisi naslijeđeni iz bivših zajedničkih jugoslovenskih država.

Od 1. avgusta 2020. godine, projektovanje građevinskih konstrukcija može se vršiti samo u skladu sa eurokodovima tj. crnogorskim standardima (MEST EN 1990, MEST EN 1991, MEST EN 1992, MEST EN 1993, MEST EN 1994, MEST EN 1995, MEST EN 1996, MEST EN 1997, MEST EN 1998 i MEST EN 1999).

Institut za standardizaciju Crne Gore je usvojio svih 58 dijelova eurokodova na crnogorskom jeziku, sa nacionalnim aneksima.

 

XLIII sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera
28
2020
Feb

Na osnovu člana 44 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, ("Službeni list Crne Gore“, br. 022/18), zakazana je XLIII sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

Opširnije...
Obavještenje
24
2020
Feb

Poštovani članovi Strukovne komore građevinskih inženjera Inženjerske Komore Crne Gore,

Na XLI sjednici IOSKGI od 27.01.2020.godine, donijeta je odluka da Inženjerska komora, preko Strukovne komore građevinskih inženjera, bude suorganizator 7. Internacionalnog naučno-stručnog skupa GNP 2020, koji Građevinski fakultet organizuje od 10. do 14. marta 2020. godine u Kolašinu. Takođe je odlučeno da SKGI svojim članovima sufinansira troškove učešća na pomenutom skupu.  

Strukovna komora će prijavljenim članovima, koji nemaju dugovanja za članarinu, snositi troškove kotizacije i hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama za 2 noćenja u hotelima Bianca i Four Points by Sheraton na bazi polupansiona (doručak i večera), a prijavljeni će biti obavezni da snose troškove ostalih noćenja koje plaćaju hotelima. 

Potrebno je da se zainteresovani članovi Strukovne komore građevinskih inženjera prijave zaključno sa ponedjeljkom 02.03.2020.god. do 14h na mail kolege Mladena Gogića: mladjogogic@yahoo.comkoji je zadužen za organizaciju posjete Skupu GNP 2020 ispred IOSKGI.

Prilikom prijave obavezno navesti period boravka za koji se prijavljuje.

Detaljne informacije i uputstva u vezi Skupa možete naći na www.gnp.ucg.ac.me i https://www.facebook.com/GNP-Gradjevinarstvo-nauka-i-praksa-555696571175609.

Izvršni odbor SKGI

Stručno predavanje/prezentaciju na temu primjene rejuvenatora za izradu mješavina od struganog asfalta i armaturnih mreža za asfalt u kolovoznim konstrukcijama
13
2020
FebNa osnovu predloga Komisije za organizovanje i praćenje ostalih stručnih usavršavanja, IO SKGI je donio odluku da organizuje Stručno predavanje/prezentaciju na temu primjene rejuvenatora za izradu mješavina od struganog asfalta i armaturnih mreža za asfalt u kolovoznim konstrukcijama, koje će se održati u utorak, 18.02.2020. godine sa početkom od 13h u hotelu Verde Complex, Donja Gorica bb, u Podgorici.

 

U nastavku je agenda planiranog događaja:

PRIMJENE REJUVENATORA ZA IZRADU MJEŠAVINA OD STRUGANOG ASFALTA
I ARMATURNIH MREŽA ZA ASFALT U KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA

Mjesto održavanja: Hotel Verde Complex u Podgorici, sala Verde

Termin: 18.02.2020.god, 13h

Kontakt osoba: mr Mladen Gogić, mladjogogic@yahoo.com

Opširnije...
Obavještenje o održavanju kursa
06
2020
Feb
7. Međunarodni skup “Civil Engineering – Science and Practice”, GNP 2020
24
2020
Jan

 

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa Strukovnom komorom građevinskih inženjera IKCG i NVO “Građevinarstvo – nauka i praksa - GNP”, organizuje 7. Međunarodni skup “Civil Engineering – Science and Practice”, GNP 2020, u Kolašinu, 10-14. marta 2020. godine.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da prijavite svoje radove i učinite nam čast svojim učešćem na skupu GNP 2020. Izvršni odbor je donio odluku da za  članove SKGI, koji uredno izmiruju svoje obaveze po pitanju članarine u IKCG, sufinansira učešće (kotizacija i dio smještaja) na navedenom skupu, o čemu ćete biti detaljnije obaviješteni uskoro.

Detaljne informacije i uputstva možete naći na www.gnp.ucg.ac.me i https://www.facebook.com/GNP-Gradjevinarstvo-nauka-i-praksa-555696571175609.

NOVO – rok za online dostavu radova je produžen do kraja januara 2020!

Molimo vas da koristite link http://radovi.gnp.ucg.ac.me/prijava.php.

Možete ga naći pod “SUBMIT PAPER” u dijelu “SUBMIT PAPER” (https://www.gnp.ucg.ac.me/?page_id=35) web stranice skupa (www.gnp.ucg.ac.me).

Jednodnevna specijalna sesija “Project management trends in civil engineering – theory and practice”, organizovana u saradnji sa NVO “Crnogorsko udruženje za upravljanje projektima – MPMA”, biće održana 13. marta 2020.

Najljubaznije vas molimo da ovu informaciju distribuirate svojim kolegama, te da ih pozovete da prijave radove i/ili učestvuju na skupu GNP 2020.

Na raspolaganju smo za sva dodatna pojašnjenja. Možete nam se obratiti na gnp@ucg.ac.me ili +382 69 068 960 (takođe i Viber/WhatsApp).

 

 

XI sjednica Skupštine SKGI
09
2019
Dec

Na osnovu člana 41 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list CG", br. 22/18), zakazana je 

 

 

XI SJEDNICA SKUPŠTINE

STRUKOVNE KOMORE GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

Opširnije...