MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
PRESS KONFERENCIJA
21
2017
Sep

Inženjerska komora Crne Gore organizuje press konferenciju povodom Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja će se održati 22.09.2017. godine, sa početkom u 12 časova, u PR Centru, u Podgorici.

Opširnije...
Informisanje članstva o aktivnostima Komore po pitanju Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
08
2017
Sep

Saglasno Zaključku sa XI sjednice Upravnog odbora IKCG, informišemo članstvo o aktivnostima Komore po pitanju Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kroz hronološki prikaz pisane korespondencije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma:
 

Opširnije...
Zakazana XII sjednica Upravnog odbora Komore, u proširenom sastavu
08
2017
Sep

Na osnovu člana 27 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, predsjednik Upravnog odbora Komore zakazao je

 

 

XII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

(u proširenom sastavu)

 

 

Sjednica će se održati 15.09.2017. godine, sa početkom u 16.00 časova, u Hotelu „Ramada“ - Sala „Milenijum“, Podgorica.

 

Za sjednicu je predviđen sljedeći DNEVNI RED:

Opširnije...
Zakazana XI sjednica Upravnog odbora Komore
31
2017
Aug

Na osnovu člana 27 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, predsjednik Upravnog odbora IKCG Boris Ostojić, dipl.inž.el., zakazao je

 

XI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

koja će se održati 06.09.2017. godine, sa početkom u 16.00 h, u Komori.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

DNEVNI RED

Opširnije...
Zakazana XVI sjednica IO SKEI
31
2017
Aug

 

XVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

STRUKOVNE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

 

 

XVI sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore elektro inženjera biće održana 31.08.2017.god. u 16,00 časova, u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Opširnije...
JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG
11
2017
Jul

Poštovane koleginice i kolege, članice i članovi Strukovne komore inženjera elektrotehnike,

 

Obavještavam Vas da je Upravni odbor Inženjerske komore Crne Gore, u skladu sa članom 52 Statuta IKCG, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, pokrenuo JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG:

 

Javna rasprava trajaće od 10. jula do 10. avgusta 2017. godine;

 

Javna rasprava se organizuje postavljanjem Programskog zadatka i Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG na sajtu Inženjerske komore Crne Gore – www.ingkomora.me i upućivanjem poziva strukovnim komorama i Stručnoj službi Komore, što je uradjeno danas.

 

Pozivam sve članice/ove Strukovne komore inženjera elektrotehnike da se aktivno uključe u javnu raspravu i da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta upute Predsjedniku Izvršnog odbora Strukovne komore inženjera elektrotehnike, na mail adresu: m.zeljko@t-com.me.

 

Odlukom Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, zaduženi su Predsjednici/ice Izvršnih odbora Strukovnih komora da na Sjednicama Izvršnih odbora na kojima će biti prisutni i njihove/i predstavnice/i u Upravnom odboru Komore, razmotre sve dostavljene primjedbe i sugestije i iste predaju članicama/ovima Komisije za izmjene i dopune Statuta IKCG, do 31. avgusta 2017. godine.

 

Komisija za izmjene i dopune Statuta IKCG razmotriće dostavljene primjedbe i pripremiti konačni tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG u drugoj nedjelji septembra 2017. godine, nakon čega će isti biti upućen Upravnom odboru Komore na dalju proceduru.

 

Na sajtu Komore objavljen je poziv na Javnu raspravu sa kojeg mozete preuzeti PROGRAMSKI ZADATAK i NACRT IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG, usvojene od strane Upravnog odbora Komore

 

Zahvaljujem svima na saradnji.

 

Željko Maraš, dipl.ing.el.

MM PROJEKT d.o.o.

Oktobarske revolucije 118

81 000 Podgorica

Montenegro

 

mobile: + 382 (0) 67 602 206

+ 382 (0) 69 077 899

fax: + 382 (0) 20 512 500

e-mail: m.zeljko@t-com.me

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG
10
2017
Jul

 

Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 52 Statuta IKCG, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, obavještava članstvo da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG:

  1. Javna rasprava trajaće od 10. jula do 10. avgusta 2017. godine;
  1. Javna rasprava se organizuje postavljanjem Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG na sajtu Inženjerske komore Crne Gore – www.ingkomora.me i upućivanjem poziva strukovnim komorama i Stručnoj službi Komore;
  1. Pozivaju se članice/ovi Komore i zaposleni u IKCG da se uključe u javnu raspravu i da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta upute predsjednici/ima Izvršnih odbora Strukovnih komora na mail adrese a zaposleni u IKCG Generalnom sekretaru Komore, ili na adresu Inženjerske komore Crne Gore, Bulevar Džordža Vašintona 31 Podgorica:
  1. Zadužuju se predsjednica/i Izvršnih odbora Strukovnih komora da na sjednicama Izvršnih odbora na kojima će biti prisutni i njihove/i predstavnice/i u Upravnom odboru Komore, razmotre njihove primjedbe i sugestije i iste predaju članicama/ovima Komisije za izmjene i dopune Statuta IKCG, do 31. avgusta 2017. godine.
  1. Komisija za izmjene i dopune Statuta IKCG razmotriće dostavljene primjedbe i pripremiti konačni tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG u drugoj nedjelji septembra 2017. godine, nakon čega će isti biti upućen Upravnom odboru Komore na dalju proceduru.
  1. Na sljedećim linkovima možete preuzeti PROGRAMSKI ZADATAK i NACRT IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG, usvojeni od strane Upravnog odbora Komore.