MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Zakazano polaganje stručnog ispita
25
2017
Apr

Polaganje stručnog ispita održaće se 04.05.2017. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Komore, prema utvrđenom RASPOREDU POLAGANJA.

zAKAZANA XII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE ELEKTRO INŽENJERA
25
2017
Apr

 

Sjednica će se održati dana 26.04.2017.god. u 15,30 časova, u sali Inženjerske komore Crne Gore.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

Opširnije...
Anketa
21
2017
Apr

Poštovane koleginice i kolege, članovi/ice Strukovne komore elektro inženjera,


U cilju što kvalitetnijeg planiranja Manifestacije “DANI SKEI” i uvida u zainteresovanost Vas kao članova/ica za učesće na pomenutoj Manifestaciji, pozivamo Vas da odgovorite na pitanja u anketi.

Uzmite u obzir da nam je Vaše mišljenje važno, te da ćemo odgovore i pitanja koje dobijemo pomno proučiti i pokušati organizovati Manifestaciju na najbolji mogući način.

 

Prijedlozi i stavovi koje ćete iskazati popunjavanjem ankete zasigurno će nam pomoći u daljem radu na organizaciji ove, a i nekih drugih dešavanja unutar Strukovne komore.

 

Informacije:

 

Informacije o Skupu mogu se dobiti od Predsjednika Izvršnog odbora Strukovne komora i Predsjednika Odbora za organizaciju (e-mail adresa m.zeljko@t-com.me i mobilni tf 067602206).

Molimo Vas da ispunite upitnik na sljedećem linku:

 

https://www.surveymonkey.com/r/S3ZLPTC


Unaprijed Vam zahvaljujemo na doprinosu organizaciji Manifestacije “DANI SKEI”.

 

O B A V J E Š T E Nj E!
21
2017
Apr

 

Poštovane koleginice i kolege, članice i članovi Strukovne komore inženjera elektrotehnike,

 

Obavještavam Vas da je na VIII Sjednici Izvršnog odbora Strukovne komore inženjera elektrotehnike, održanoj dana 09.03.2017. godine, donijeta Odluka o organizaciji Manifestacije 1. Dani Strukovne komore inženjera elektrotehnike, koja će se održati u Podgorici, u periodu od 12.-14.10.2017.godine.

 

Formiran je Organizacioni odbor, koji je osmislio koncept i koji će se potruditi da u narednom periodu, u saradnji sa Izvršnim odborom, na najbolji način organizuje prvu ovakvu Manifestaciju u istoriji IKCG.

 

Namjera nam je da Manifestaciju Dani Strukovne komore inženjera elektrotehnike  održavamo svake godine i da ona postane tradicionalna.

 

Kako nam je cilj da se u vrijeme trajanja Dana SKIE organizuju predavanja, stručne prezentacije, izložbe i prvenstveno druženje članica i članova SKIE, molimo Vas da na način koji Vama odgovara, bilo kao potencijalni predavači ili izlagači, bilo kao učesnici, uzmete učešće na ovoj Manifestaciji.

 

Molim Vas da na vrijeme razmislite o načinu Vašeg angažovanja i da već sad planirate da se u danima održavanja ove Manifestacije zajedno družimo.

 

Izvršni odbor planira da članicama i članovima Strukovne komore koji žive van Podgorice, a koji iskažu želju da učestvuju na ovoj Manifestaciji, ukoliko bude u mogućnosti, snosi troškove hotelskog smještaja, kao i troškove prevoza u oba smjera. 

 

Kako bi na najbolji mogući način organizovali prvu Manifestaciju ovakve vrste, očekujemo Vašu pomoć, te Vas obavještavamo da će Vas, počev od danas,  u cilju sprovođenja ankete, putem e-mail-a ili telefonskim putem, kontaktirati članovi Organizacionog odbora, kako bi u direktnoj komunikaciji sa Vama dobili povratne informacije, koje su nam neophodne za uspješnu organizaciju.

 

U očekivanju da ćete svi, u nekoj od navedenih formi, biti prisutni na 1. Danima Strukovne komore inženjera elektrotehnike u planiranom terminu, srdačno Vas pozdravljam i očekujem Vašu punu kooperatrivnost.  

 

 

 

                                                                                               Za Izvršni odbor SKIE 

                                                                               I Organizacioni odbor 1. Dana SKIE                                                                 

                                                                                               Predsjednik IO SKIE

                                                                                      i Predsjednik Organizacionog odbora                             

                                                                       

                                                                                  Željko Maraš,dipl.inž.el.

VI sjednica Upravnog odbora IKCG
20
2017
Apr

Na osnovu člana 27 stav 2 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, predsjednik Upravnog odbora Komore Boris Ostojić, dipl.inž.el., zakazao je

VI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

koja će se održati u utorak 25. aprila 2017. godine, sa početkom u 16.00 h.

Opširnije...
OBAVJEŠTENJE - MAIL SA VIRUSOM
13
2017
Apr

Poštovani članovi Komore,
 

Ukoliko dobijete mail od Inženjerske komore ili drugog pošiljaoca u ime Komore, u kojem Vas navode da otvorite attachment, ni u kom slučaju to nemojte raditi!!!
 

Otvaranje attacmenta će aktivirati crypto locker virus koji će sve Vaše podatke iz računara učiniti nedostupnim. Sličan mail možete dobiti i u varijanti da Vas vodi na link "tenderska dokumentacija".
 

PRIMJER MAILA KOJI JE STIGAO NA ADRESU KOMORE

POZIV PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA ČLANICAMA I ČLANOVIMA STRUKOVNE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
13
2017
Apr

Poštovane koleginice i kolege, članice i članovi Strukovne komore inženjera elektrotehnike,

 

Obavještavam Vas da je Ministarstva održivog razvoja i turizma objavilo Predlog Zakona o planiranju i izgradnji.

 

Kako je za 19.04.2017. planirano održavanje Okruglog stola u Ministarstvu sa zainteresovanom javnošću, a na kojem će biti prisutni i predstavnici IKCG, molim Vas da najkasnije do 17.04.2017.godine do 24,00h, dostavite primjedbe i sugestije na ponuđeni tekst Predloga Zakona, kako bi sve primjedbe i sugestije unutar Strukovne komore pokušali da sumiramo, nakon čega bi ih, skupa sa primjedbama i sugestijama ostalih Strukovnih komora, objedinili u jedan dokument, koji bi Inženjerska komora dostavila Ministarstvu i isti obrazlagala na zakazanom Okruglom stolu.

Opširnije...
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati