MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA NOVI BROJ ČASOPISA POGLED
09
2019
Jan

 

Obavještavamo članove Inženjerske komore Crne Gore da je u toku priprema novog, 27. izdanja časopisa "Pogled".

 

Molimo zainteresovane članove Komore da svoje radove pošalju glavnoj urednici časopisa Jeleni Pavićević - Tatar na e-mail: valcersu@gmail.com, najkasnije do 17. januara, 2019. godine.

 

Uređivački odbor IKCG će na osnovu pristiglih radova, napraviti odgovarajuću selekciju i odabrane radove objaviti u novom broju časopisa.

 

Autore radova objavljenih u časopisu sljeduje odgovarajući honorar.

 

PUBLIKACIJE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

Završne poruke Okruglog stola Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, sa aspekta arhitektonske struke
28
2018
Dec
Završne poruke Okruglog stola
Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, sa aspekta arhitektonske struke

 

Planiranje prostora

Zaključke i preporuke je teško donijeti dok se ne realizuje bar jedan Plan generalne regulacije koji će pokazati da li je ovakva promjena bila potrebna Crnoj Gori ili je ova ideja ciljana za postizanje određenih efekata u prostoru. Nažalost, kad saznamo biće kasno.

Već se pokazuju određeni problemi u izradi planske dokumentacije po posebnom postupku definisanim u članu 162C prethodnog Zakona, koji nije dovoljno precizan, pa ostavlja mogućnost da se različito tumači.

Poslovi izrade i donošenja planskih dokumenata se prema važećem zakonskom rješenju vrše od strane ministarstva, u netransparentnom procesu direktnog odabira  rukovodioca izrade planskog dokumenta i njegovog stručnog tima, direktnog odabira članova Savjeta za reviziju planskog dokumenta, dakle sve fizičkih lica,  a sve suprotno Zakonu o javnim nabavkama i  Zakonu o konkurenciji.

Uvesti transparentan proces u navedenim poslovima planiranja prostora, kako bi sva zainteresovana lica koja ispunjavaju zakonske uslove imala pristup poslovima od javnog interesa i koja su finansirana iz javnog budžeta.

Opširnije...
Inženjerskoj komori zahvalnica za podršku pri osnivanju nagrade Božidar Milić
25
2018
Dec

Inženjerska komora Crne Gore dobila je Zahvalnicu na podršci pri osnivanju nagrade "Božidar Milić“, kao i spremnosti da svojim imenom pruži podsterk njenoj promociji i utemeljenju, kako u Crnoj Gori, tako i na međunarodnoj sceni.

 

Zahvalnicu je, u ime Inženjerske komore Crne Gore, primio predsjednik Boris Ostojić, uoči svečane promocije koja je organizovana u četvrtak, 20.12.2018.godine u sali Rektorata, sa početkom u 18.00 časova.

Opširnije...
VII sjednica Skupštine IKCG
25
2018
Dec

Na osnovu čl. 18 i 23 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018. godine), Predsjednik Skupštine Komore, gospodin Boris Ilijanić zakazuje

 

VII SJEDNICU SKUPŠTINE
INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE
 
DNEVNI RED
Opširnije...
III sjednica Komisije
21
2018
Dec

U skladu sa odlukom Kolegijuma IKCG o formiranju Komisije za pisanje amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, (u daljem tekstu Komisija), predsjednik Komisije, gospodin Dragan Žarković zakazuje

III sjednicu Komisije
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje Zapisnika sa Druge sjednice Komisije;
  3. Utvrđivanje Izvještaja i teksta Amandmana koje se dostavljaju UO IKCG na dalje postupanje;
  4. Razno.

 

III Sjednica Komisije će se održati dana 21.12.2018.god. u 11,30 časova, u sali Inženjerske komore Crne Gore.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati