MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Obavještenje o izboru generalnog sekretara Komore
27
2018
Jul


Upravni odbor Inženjerske komore Crne Gore, na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 26.07.2018. godine, donio je 

 

O D L U K U
o izboru generalnog sekretara Komore

 

Po javnom konkursu za izbor generalnog sekretara Komore, objavljenom dana 29.06.2018.godine, izabrana je kandidatkinja Mirjana Bučan, dipl. pravnica iz Podgorice, na period od četiri godine.

 

 

XXIII sjednica Upravnog odbora IKCG
23
2018
Jul

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Sl. list CG", br. 22/18 od 11.04.2018. godine), predsjednik Upravnog odbora Boris Ostojić, dipl.inž.el. zakazao je 

 

XXIII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
 
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
 

 

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI i XXII redovne sjednice UO i IV, V, VI, VII, VIII i IX vanredne sjednice, kao i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa navedenih sjednica;
  2. Razmatranje finansijskog iskaza sa period od 01.01. do 30.06.2018. godine;
  3. Razmatranje pristiglih ponuda za oročavanje sredstava;
  4. Razmatranje Izvještaja Komisije za izbor generalnog sekretara Komore;
  5. Razmatranje i usvajanje Predloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Komore;
  6. Usvajanje Nacrta pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnim komorama;
  7. Informacija o isteku ugovora sa agencijom za finansijsko-materijalno poslovanje "Report Plus L";
  8. Razno.

 

Pored članova Upravnog odbora, na sjednicu se poziva predstavnica Reprezentativne sindikalne organizacije Sekretarijata IKCG i pravna zastupnica Komore.


Sjednica će se održati 26.07.2018. godine, sa početkom u 17 časova, u Komori.

Informacija o posjeti predstavnika IKCG gradilištima Luštica bay i Lazaret
12
2018
Jul

Članovi Uređivačkog odbora: Doc. dr Željka Radovanović, Vladimir Slavić, Velizar Čađenović i Bogdan Cvjetković, zajedno sa v.d. Generalnim sekretarom, Mirjanom Bučan, boravili su dana 11.07.2018.godine, u jednodnevnoj,  stručnoj posjeti gradilištima Luštica Bay i Lazaret.

 

Opširnije...
POZIV ZA UČEŠĆE NA NOVOM BROJU ČASOPISA "POGLED"
11
2018
Jul

Obavještavamo članove Inženjerske komore Crne Gore da je u toku priprema novog, 25. broja časopisa "Pogled".

 

Molimo zainteresovane članove Komore da svoje radove pošalju glavnoj urednici časopisa Jeleni Pavićević - Tatar na e-mail: valcersu@gmail.com, najkasnije do 25. jula, 2018. godine.

 

Uređivački odbor IKCG će na osnovu pristiglih radova, napraviti odgovarajuću selekciju i odabrane radove objaviti u novom broju časopisa.

 

Autore radova objavljenih u časopisu sljeduje odgovarajući honorar.

 

PUBLIKACIJE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

Informacija o radu Radne grupe za izradu prijedloga pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima IKCG i strukovnih komora
11
2018
Jul

Na osnovu Odluke UO broj 01-512/6 od 04.05.2018.godine i zaključka sa XXII sjednice Upravnog odbora održane 03.07.2018.godine, Radna grupa za izradu Prijedloga pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Inženjerske komore Cren Gore i strukovnih komora, u čijem sastavu su bili predsjednici strukovnih komore i to: Maja Velimirović Petrović, predsjednica SKA, Slavka Žižak, predsjednica SKGI, Željko Maraš, predsjednik SKEI, Vuk Janković, predsjednik SKMI i Slavko Hrvačević, predsjednik SKV kao i v.d. Generalnog sekretara, Mirjana Bučan, na sastanku održanom u utorak, 10.07.2018.godine završila je rad na izradi Prijedloga Nacrta pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnim komorama, koji će nakon sprovedenih procedura usaglašavanja i usvajanja, blagovremeno biti objavljen i na zvaničnoj internet prezentaciji Inženjerske komore Crne Gore.