MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Promjena mjesta održavanja Stručnog skupa SAVREMENA SINERGIJA HIDRAULIKE SA ELEKTRONIKOM U MAŠINSTVU
09
2019
Apr

 

Inženjerska komora Crne Gore, Strukovna komora mašinskih inženjera, će u utorak, 16. aprila 2019. godine, organizovati jednodnevni Stručni skup, na temu:

 

BOSCH REXROTH – SAVREMENA SINERGIJA HIDRAULIKE SA ELEKTRONIKOM U MAŠINSTVU

 

Mjesto održavanja: Imanje Knjaz – Podgorica, sa početkom u 09:00 časova.

Opširnije...
Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju
08
2019
Apr

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju.

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica u Ulcinju, na urbanističkoj parceli broj 15, u zoni „B“, podzoni „4“, koju čine katastarske parcele broj 30/61 i 30/547 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko polje“ u Ulcinju. Lokacija - urbanistička parcela na kojoj je planirana izgradnja objekta ima površinu 2448 m2, a maksimalna bruto građevinska površina planiranog objekta iznosi 979,2 m2.

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 08. aprila 2019. godine do 10. juna 2019. godine.

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me.

 

obavještenje
04
2019
Apr

Koristimo priliku da Vas upoznamo sa sprovedenim procedurama izbora novih rukovodilaca Inženjerske komore Crne Gore, tokom proteklog mjeseca.

Naime, na VIII sjednici Skupštine IKCG, održanoj 28. marta 2019. godine, za predsjednika Inženjerske komore Crne Gore izabran je gospodin Srđan Laković, dipl.inž.el.

Istovremeno, u skladu sa statutarnim obavezama, sprovedene su i procedure izbora Generalnog sekretara Komore, na koju poziciju je izabran gospodin Nikola Petrović, diplomirani pravnik.

Jednodnevni stručni skup, na temu: VIDEO NADZOR GRADOVA, SA AKCENTOM NA VIDEO ANALITICI
25
2019
Mar

Inženjerska komora Crne Gore - Strukovna komora elektro inženjera, u srijedu, 27. marta 2019. godine, sa početkom u 11:00 h, organizuje jednodnevni Stručni skup, na temu:

VIDEO NADZOR GRADOVA, SA AKCENTOM NA VIDEO ANALITICI


 

Opširnije...
XIV sjednica Nadzornog odbora
21
2019
Mar

 

Na osnovu člana 35 Statuta Inženjerske komore Grne Gore, (Sl. list Crne Gore“, br.22/18 od 11. aprila 2018.) i člana 11 Poslovnika o radu Nadzornog odbora, , (Sl. list Crne Gore“, br.8/19 od 06. februara 2019. godine), zakazana je 

 

XIV SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

 

 sa sljedećim Dnevnim redom:

Opširnije...
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati