MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
VII sjednica Skupštine IKCG
25
2018
Dec

Na osnovu čl. 18 i 23 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore, Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018. godine), Predsjednik Skupštine Komore, gospodin Boris Ilijanić zakazuje

 

VII SJEDNICU SKUPŠTINE
INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE
 
DNEVNI RED
Opširnije...
III sjednica Komisije
21
2018
Dec

U skladu sa odlukom Kolegijuma IKCG o formiranju Komisije za pisanje amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, (u daljem tekstu Komisija), predsjednik Komisije, gospodin Dragan Žarković zakazuje

III sjednicu Komisije
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje Zapisnika sa Druge sjednice Komisije;
  3. Utvrđivanje Izvještaja i teksta Amandmana koje se dostavljaju UO IKCG na dalje postupanje;
  4. Razno.

 

III Sjednica Komisije će se održati dana 21.12.2018.god. u 11,30 časova, u sali Inženjerske komore Crne Gore.

ANKETA Strukovne komore arhitekata
20
2018
Dec

Shodno članu 146, stav 1 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradni objekata (Sl.List CG br.67/17), kao i članu 12, stav 1 tačka 1, članu 19, stav 1 tačka 25, članu 28, stav 1 tačke 26 i 28 i članu 45, stav 1 tačka 4 Statuta IKCG (Sl.List  CG br.022/18),

Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata sprovodi
ANKETU
Sadašnjih i budućih članova SKA, u cilju donošenja Plana stručnog usavršavanja SKA za 2019.g.
 

Mole se svi sadašnji i budući članovi SKA da svoje konkretne predloge  tema i sadržaja za organizovanje obuka, predavanja, seminara, radionica, okruglih stolova i sl. iz oblasti arhitektonske djelatnosti, dostave na e-mail adrese članova Radne grupe SKA za izradu Plana stručnog usavršavanja članova SKA za 2019.g., u sastavu:

Arh. Ivana Dobrković, dipl.ing (ivana.dobrkovic@basketing.me)

Arh. Maja Đurović,dipl.ing. (djurovic.maja.86@gmail.com)

Mr. Novica Mitrović,dipl.ing.arh.(novica.m@t-com.me)

 

Zakazana XXVIII sjednica Upravnog odbora
18
2018
Dec

 

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018. godine), predsjednik UO Boris Ostojić, dipl.inž.el. zakazao je

 

 

XXVIII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Opširnije...
II sjednica Komisije za sačinjavanje amandmana na Zakon
18
2018
Dec

U skladu sa odlukom Kolegijuma IKCG o formiranju Komisije za pisanje amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, (u daljem tekstu Komisija), predsjednik Komisije, gospodin Dragan Žarković zakazuje

II sjednicu Komisije
DNEVNI RED
  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Usvajanje Zapisnika sa I sjednice Komisije;
  3. Upoznavanje sa svim prijedlozima članova Komisije i posebnim segmentima zakonskih odredbi, na koje Komisija treba da pripremi amandmane;
  4. Razno.
 
II sjednica Komisije će se održati dana 18.12.2018.god. u 16.30 časova, u sali Inženjerske komore Crne Gore.