MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Informacija o posjeti predstavnika IKCG gradilištima Luštica bay i Lazaret
12
2018
Jul

Članovi Uređivačkog odbora: Doc. dr Željka Radovanović, Vladimir Slavić, Velizar Čađenović i Bogdan Cvjetković, zajedno sa v.d. Generalnim sekretarom, Mirjanom Bučan, boravili su dana 11.07.2018.godine, u jednodnevnoj,  stručnoj posjeti gradilištima Luštica Bay i Lazaret.

 

Opširnije...
POZIV ZA UČEŠĆE NA NOVOM BROJU ČASOPISA "POGLED"
11
2018
Jul

Obavještavamo članove Inženjerske komore Crne Gore da je u toku priprema novog, 25. broja časopisa "Pogled".

 

Molimo zainteresovane članove Komore da svoje radove pošalju glavnoj urednici časopisa Jeleni Pavićević - Tatar na e-mail: valcersu@gmail.com, najkasnije do 25. jula, 2018. godine.

 

Uređivački odbor IKCG će na osnovu pristiglih radova, napraviti odgovarajuću selekciju i odabrane radove objaviti u novom broju časopisa.

 

Autore radova objavljenih u časopisu sljeduje odgovarajući honorar.

 

PUBLIKACIJE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE

Informacija o radu Radne grupe za izradu prijedloga pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima IKCG i strukovnih komora
11
2018
Jul

Na osnovu Odluke UO broj 01-512/6 od 04.05.2018.godine i zaključka sa XXII sjednice Upravnog odbora održane 03.07.2018.godine, Radna grupa za izradu Prijedloga pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Inženjerske komore Cren Gore i strukovnih komora, u čijem sastavu su bili predsjednici strukovnih komore i to: Maja Velimirović Petrović, predsjednica SKA, Slavka Žižak, predsjednica SKGI, Željko Maraš, predsjednik SKEI, Vuk Janković, predsjednik SKMI i Slavko Hrvačević, predsjednik SKV kao i v.d. Generalnog sekretara, Mirjana Bučan, na sastanku održanom u utorak, 10.07.2018.godine završila je rad na izradi Prijedloga Nacrta pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnim komorama, koji će nakon sprovedenih procedura usaglašavanja i usvajanja, blagovremeno biti objavljen i na zvaničnoj internet prezentaciji Inženjerske komore Crne Gore.

 

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG
09
2018
Jul

Inženjerska komora Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG i upućuje javni poziv članovima IKCG da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt pravilnika mogu se dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore na e-mail adresu: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici IKCG.

Ovdje možete preuzeti NACRT PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Imenovane predstavnica Komore u radnom timu za otvaranje pregovora o Sporazumu o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe, arhitekte i građevinske inženjere
09
2018
Jul

Obavještavamo da su, odlukom predsjednika Komore, a na zahtjev Ministartsva rada i socijalnog staranja, izabrane Biljana Šćepanović, dipl.inž.građ i Maja Đurović, dipl.inž.arh. za predstavnice Inženjerske komore Crne Gore u Radnom timu za otvaranje pregovora o Sporazumu o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe, arhitekte i građevinske inženjere.

Formiranje Radnog tima za otvaranje pregovora o Sporazumu o međusobnom priznanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe, arhitekte i građevinske inženjere, rezultat je sprovođenja obaveza koje proizilaze iz Akcionog plana za regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu za oblast mobilnost, usvojenog na samitu u Trstu početkom jula 2017.godine. 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, kao organ državne uprave u čijoj je nadležnosti Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, predložiti Vladi Crne Gore sastav pregovaračkog tima, sa predlogom glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača.

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati