MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
POZIV ZA UČEŠĆE NA PANEL DISKUSIJI
08
2019
Feb

Inženjerska komora Crne Gore - Strukovna komora građevinskih inženjera organizuje Panel diskusiju na temu:

 
»IMPLEMENTACIJA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA«

 

Afirmišući potrebu za intenzivom razmjenom iskustava i interaktivnim dijalogom, cilj diskusije je sagledavanje rezultata u implementaciji Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, sa fokusom na sektor građevinarstva. Panel treba da pruži dodatan doprinos u prepoznavanju smjernica za dalje djelovanje Inženjerske komore Crne Gore u pravcu unaprijeđenja svog integriteta kao i položaja inženjerske struke.

 

Panel diskusija će se održati 27. februara 2019. godine, u Hotelu “Aurel”- Podgorica, sa početkom u 10:00 h

 

 

Prijave za učešće na Panel diskusiji slati na e-mail ing.komora@t-com.me, najkasnije do 25.02.2019. godine.

 

AGENDA

 

XII SJEDNICA NADZORNOG ODBORA
29
2019
Jan

Na osnovu člana 35 Statuta Inženjerske komore Grne Gore, (Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018.) i  člana 3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora , broj 736 od 11.03.2013. godine, Predsjednica  Nadzornog odbora IKCG Tatjana Džuverović, dipl.inž.građ. zakazuje

XII SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

Opširnije...
JAVNI POZIV ČLANOVIMA KOMORE ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTU uputstva o visini nadoknada za rad na sprovođenju programa rada strukovnih komora
24
2019
Jan

Inženjerska komora Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt uputstva o visini nadoknada za rad na sprovođenju programa rada strukovnih komora i upućuje javni poziv članovima IKCG da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju pomenutog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt uputstva mogu se dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore, na e-mail adresu: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici IKCG.


Ovdje možete preuzeti Nacrt uputstva o visini nadoknada za rad na sprovođenju programa rada strukovnih komora.

JAVNI POZIV ČLANOVIMA KOMORE ZA UČEŠĆE U RASPRAVI O NACRTU pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora
24
2019
Jan

Inženjerska komora Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora i upućuje javni poziv članovima IKCG da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju pomenutog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt pravilnika mogu se dostaviti Inženjerskoj komori Crne Gore, na e-mail adresu: ing.komora@t-com.me.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici IKCG.


Ovdje možete preuzeti Nacrt pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora.

XVIII sjednica Uređivačkog odbora
17
2019
Jan

 

Na osnovu člana 7 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-642/2 od 20.02.2015. godine i Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, broj 01-3989/5 od 10.10.2016. godine, zakazana je

 

XVIII SJEDNICA UREĐIVAČKOG ODBORA

 

sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

Opširnije...
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati