MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
X
PREZENTACIJA FIRME Maurer SE
03
2018
Jul

Pozivamo sve zainteresovane članove Inženjerske komore Crne Gore na prezentaciju firme "Bomaran" d.o.o iz Beograda, zastupnika njemačke komanije "Maurer SE", koja će biti održana u ponedeljak, 09. jula 2018. god., u hotelu "Podgorica" u Podgorici, sa početkom u 14.00 casova.

Opširnije...
Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine
02
2018
Jul

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo je:

Opširnije...
JAVNI KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA KOMORE
29
2018
Jun
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE, raspisuje javni konkurs za izbor
 


GENERALNOG SEKRETARA KOMORE – 1 izvršilac
na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine

 


Pored opštih uslova za rad predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:                              
  • stručno obrazovanje: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer – visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita, VII 1 podnivo kvalifikacije obrazovanja;
  • znanje rada na računaru;
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.
  • državljanstvo Crne Gore;
Opširnije...
XXII sjednica Upravnog odbora IKCG
29
2018
Jun

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018. godine), predsjednik Upravnog odbora Boris Ostojić, dipl.inž.el., zakazao je 

 

XXII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

Opširnije...
Održan sastanak sa predstavnicama MORiT-a
26
2018
Jun

Povodom dopisa Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 112-877/3 od 08.06.2018.godine, kojim nas obavještavaju o obavezi zajedničkog donošenja podzakonskih akata, utvrđenoj Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, br.64/17), a u skladu sa članom 146 istog Zakona, koji se odnosi na prenešene na dležnosti Inženjerskoj komori za predlaganje tehničkih osnova za izradu propisa, u cilju ostvarivanja saradnje i realizacije predstojećih obaveza, organizovan je zajednički sastanak u ponedjeljak, 25.juna 2018.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Opširnije...
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati