MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
X
Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine
02
2018
Jul

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo je:

Opširnije...
JAVNI KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA KOMORE
29
2018
Jun
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE, raspisuje javni konkurs za izbor
 


GENERALNOG SEKRETARA KOMORE – 1 izvršilac
na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine

 


Pored opštih uslova za rad predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:                              
  • stručno obrazovanje: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer – visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita, VII 1 podnivo kvalifikacije obrazovanja;
  • znanje rada na računaru;
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.
  • državljanstvo Crne Gore;
Opširnije...
XXII sjednica Upravnog odbora IKCG
29
2018
Jun

Na osnovu člana 29 stav 5 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 22/18 od 11. aprila 2018. godine), predsjednik Upravnog odbora Boris Ostojić, dipl.inž.el., zakazao je 

 

XXII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

Opširnije...
Održan sastanak sa predstavnicama MORiT-a
26
2018
Jun

Povodom dopisa Ministarstva održivog razvoja i turizma broj 112-877/3 od 08.06.2018.godine, kojim nas obavještavaju o obavezi zajedničkog donošenja podzakonskih akata, utvrđenoj Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, br.64/17), a u skladu sa članom 146 istog Zakona, koji se odnosi na prenešene na dležnosti Inženjerskoj komori za predlaganje tehničkih osnova za izradu propisa, u cilju ostvarivanja saradnje i realizacije predstojećih obaveza, organizovan je zajednički sastanak u ponedjeljak, 25.juna 2018.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Opširnije...
Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije - CIRED - prijava za učešće
21
2018
Jun

Obavještavamo da će se 11. Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije / sa regionalnim učešćem – CIRED,  održati na Kopaoniku, od 24 - 28. septembra 2018. godine.

 

Opširnije...