MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG
10
2017
Jul

 

Inženjerska komora Crne Gore, u skladu sa članom 52 Statuta IKCG, br. 620/4 od 26.03.2012. godine, obavještava članstvo da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG:

  1. Javna rasprava trajaće od 10. jula do 10. avgusta 2017. godine;
  1. Javna rasprava se organizuje postavljanjem Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG na sajtu Inženjerske komore Crne Gore – www.ingkomora.me i upućivanjem poziva strukovnim komorama i Stručnoj službi Komore;
  1. Pozivaju se članice/ovi Komore i zaposleni u IKCG da se uključe u javnu raspravu i da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta upute predsjednici/ima Izvršnih odbora Strukovnih komora na mail adrese a zaposleni u IKCG Generalnom sekretaru Komore, ili na adresu Inženjerske komore Crne Gore, Bulevar Džordža Vašintona 31 Podgorica:
  1. Zadužuju se predsjednica/i Izvršnih odbora Strukovnih komora da na sjednicama Izvršnih odbora na kojima će biti prisutni i njihove/i predstavnice/i u Upravnom odboru Komore, razmotre njihove primjedbe i sugestije i iste predaju članicama/ovima Komisije za izmjene i dopune Statuta IKCG, do 31. avgusta 2017. godine.
  1. Komisija za izmjene i dopune Statuta IKCG razmotriće dostavljene primjedbe i pripremiti konačni tekst Nacrta izmjena i dopuna Statuta IKCG u drugoj nedjelji septembra 2017. godine, nakon čega će isti biti upućen Upravnom odboru Komore na dalju proceduru.
  1. Na sljedećim linkovima možete preuzeti PROGRAMSKI ZADATAK i NACRT IZMJENA I DOPUNA STATUTA IKCG, usvojeni od strane Upravnog odbora Komore.

 

Priprema XXI broja časopisa "POGLED"
03
2017
Jul

Obavještavamo članove Inženjerske komore Crne Gore da je u toku priprema XXI broja časopisa "Pogled".

 

Molimo zainteresovane da svoje radove pošalju na mail glavne urednice časopisa jelena.pavicevic@vijesti.me, najkasnije do 18. jula 2017. godine.

Opširnije...
Zakazana VI sjednica IO SKMI
30
2017
Jun

Na osnovu čl. 39 – 41 Statuta IKCG i u skladu sa Poslovnikom o radu Izvršnog odbora Strukovne komore mašinskih inženjera, zakazana je

 

 

VI SJEDNICA

IZVRŠNOG ODBORA STRUKOVNE KOMORE MAŠINSKIH INŽENJERA

Opširnije...
Zakazana sjednica Nadzornog odbora Komore
28
2017
Jun

 

 

 

Na osnovu člana 31 Statuta Inženjerske komore Grne Gore, br. 620/4 od 26.03.2012. godine i člana 4 Poslovnika o radu Nadzornog odbora IKCG, br. 736 od 11.03.2013. godine, predsjednica NO Verica Milović, dipl.inž.građ., zakazala je

 

 I SJEDNICU

NADZORNOG ODBORA

(u novom sazivu)

 sa sljedećim Dnevnim redom:

Opširnije...
IV sjednica Skupštine SKMI
27
2017
Jun

 

Na osnovu člana 36 Statuta Inženjerske komore Crne Gore br.620/4 od 26.03.2012.godine, zakazana je IV sjednica Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

Opširnije...
KODIP 2017
30
2017
May

Poštovani članovi SKMI,

Obavještavamo Vas da će SKMI sufinansirati svojim članovima učešće na 14. Međunarodnoj konferenciji KODIP 2017, koja će se održati od 14. juna do 17. juna 2017. god. u Budvi, prema Odluci o sufinansiranju članova SKMI za učešće na stručnim skupovima iz oblasti mašinstva, koja se može naći na sajtu Komore (http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/uploads/ODLUKA_-sufinansiranju_clanova_SKMI_-_strucni_skupovi.pdf)

Rok za prijavu je do 10.06.2017. godine, na e-mail: aleksandar.obradovic.ikcg2016@gmail.com

Prijave dostaviti u skladu sa navedenom Odlukom.
 

Predsjednik IO SKMI
Vuk Janković

Edukativni program iz oblasti MS Project 2013
30
2017
May
Postovani članovi SKMI,
 
Shodno zaključku sa V sjednice IO SKMI , održane 29.05.2017. godine
 
Prosleđujemo vam edukativni program iz oblasti MS PROJECT 2013, koji će se organizovati tokom juna 2017. god. od strane Ane Sekulović, PR USLUGE KONSALTING.
 
Rok prijave za navedeni program je do petka 02.06.2017. godine, sa ograničenim brojem prijava.
 
SKMI pokriva dio kotizacije u visini 100 eura po učesniku
 
Iznos kotizacije je 240 eura po učesniku
 
 
Predsjednik IO SKMI
Vuk Janković
KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati