MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
2019 Ljubljana Declaration on Buildings and Infrastructure REsilience
PREDSTAVNICI IKCG UČESTVOVALI NA PROSLAVI DANA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Povodom 15 godina od osnivanja, Inženjerska komora Srbije svečano je obeležila “Dan Inženjerske komore Srbije“, 14. juna 2018. godine u Legatu Petra Lubarde u Beogradu. Među brojnim zvanicama, prisutni su bili prof. dr Mile Dimitrovski i Rade Lazarevski, predsednik i potpredsednik Komore ovlašćenih arhitekata i inženjera Makedonije, Georgi Kordov, predsednik KIIP Sofija-Grad, Galina Ruleva, Dimitar Načev, potpredsednik Evropskog saveta građevinskih inženjera, Maria Stefanova, generalni sekretar KIIP Sofija, Stefan Kinarev, nekadašnji predsednik KIIP Sofija, Boris Ostojić i Biserka Vujović, predsednik i poslovni sekretar Inženjerske komore Crne Gore, Boris Vranešević, zamenik predsednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Prof. dr Nebojša Bojović dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Sanja Čiplić pomoćnik Pokrajinskog sekretarijata za građevinarstvo, direktori firmi, preduzeća i javnih službi, članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, izvršnih odbora Komore i ostali uvaženi gosti.

 


Opširnije...
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA IKCG u Radnoj grupi ECEC o javnim nabavkama
Obavještavamo da je na VII vanrednoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 05.06.2018. godine, a na osnovu Zaključka Izvršnog odbora Strukovne komore građevinskih inženjera, utvrđenog na XXII sjednici održanoj 24.05.2018.god., donijeta
 
ODLUKA o imenovanju 
Doc. dr Snežane Rutešić, dipl.inž.građ.
za predstavnicu Inženjerske komore Crne Gore u Radnoj grupi Evropskog savjeta inženjerskih komora (ECEC) za javne nabavke u inženjerskom sektoru
 
Na XIV sjednici Generalne skupštine ECEC, održanoj 21. oktobra 2017.godine u Makedoniji, osnovana je Radna grupa za javne nabavke u inženjerskom sektoru, u cilju sačinjavanja Smjernica za oblast javnih nabavki, uključujući definiciju kriterijuma kvaliteta, koje će biti zasnovane na zajedničkim pravnim i tehničkim principima, a potom dostavljene nadležnim institucijama EU na dalje procedure. Članice ECEC dobile su zvaničan dopis za imenovanjem svog predstavnika u Radnoj grupi koji će pružiti doprinos, kroz ukazivanje na otvorena pitanja u ovoj oblasti na nacionalnom nivou, sačinjavanju pomenutih Smjernica.
14. Generalna skupština ECEC

14. Generalna skupština Evropskog savjeta inženjerskih komora održana je 21.10.2017. godine, u Skoplju, Makedonija, u organizaciji Makedonske komore ovlašćenih arhitekata i inženjera i njenog predsjednika prof. dr Mileta Dimitrovskog.

Glavne teme ovog događaja bile su sprovođenje regionalne, evropske i međunarodne saradnje, razvoj EU kroz paket usluga Evropske komisije, nabavka inženjerskih usluga i osnovno pitanje buduće strategije ECEC-a. Principi obuke za inženjere, u ime Evropske komisije, trenutno sprovodi ECEC. ECEC je okončao postupak uspostavljanja pravnog lica, a Skupština je usvojila formalni pristup trenutnih članova u "novu" organizaciju. Skuština ECEC-a je takođe pozdravila novog priduženog člana - portugalskog 
"Ordem dos Engenheiros". Pored toga ECEC je donio odluku o promjeni statuta, koji će omogućiti širu paletu organizacija, ne samo zemalja Evropske unije i zemalja kandidata, već i drugih evropskih zemalja, da postanu pridruženi članovi ECEC-a.

Događaju u Skoplju prisustvovao je i makedonski predsjednik dr Đorđe Ivanov.

Četvrto Priznanje ECEC-a uručeno je prethodnom predsjedniku Svjetske federacije inženjerskih organizacija Marvanu Abdelhamidu.

Pored ove nagrade, uručena je i plaketa Komori ovlašćenih arhitekata i inženjera Makedonije, koju je primio predsjednik Komore prof. dr Mile Dimitrovski.
 

Fotografije sa događaja
 

Svečano obeležen Dan Inženjerske komore Srbije

U Beogradu je 14. juna 2016. godine povodom 13 godina rada Inženjerske komore Srbije svečano obeležen "Dan Inženjerske komore Srbije". Među brojnim zvanicama, prisutni su bili Marvan Abdelhamid, predsednik Svetskog udruženja inženjerskih organizacija, Zvonimir Sever, predsednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Željko Sokolić, član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ivan Paska, predsednik Komisije za međunarodnu saradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Georgi Kordov, predsednik Komore inženjera za investiciono projektovanje (KIIP) Regionalne Kolegije Sofija - grad, Ljubo Dušanov Stjepčević, predsednik Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata Inženjerske komore Crne Gore, Svetislav Popović, generalni sekretar Inženjerske komore Crne Gore, Biserka Vujović, poslovni sekretar Inženjerske komore Crne Gore, prof. dr Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Seizović, republički inspektor u Republičkoj građevinskoj inspekciji, Ana Mirić, načelnik za investicije u infrastrukturne projekte Ministarstva privrede Republike Srbije, Vladimir Milovanović, generalni direktor Energoprojekta, Mladen Simović, direktor Energoprojekt Entela, Jasmina Ilić, savetnik za infrastrukturu Kancelarije Ujedinjenih nacija za infrastrukturne projekte, Milan Vuković, predsednik Inženjerske komore Srbije u periodu od 2004. do 2006. godine, dobitnici nagrada Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu, direktori firmi i preduzeća, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Inženjerske komore Srbije, predstavnici Suda časti i komisija Upravnog odbora Komore, članovi izvršnih odbora matičnih sekcija, predstavnici medija i ostali uvaženi gosti.

Prisutne su pozdravili prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik Inženjerske komore Srbije, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, Marvan Abdelhamid, predsednik Svetskog udruženja inženjerskih organizacija, Zvonimir Sever, predsednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Georgi Kordov, predsednik Komore inženjera za investiciono projektovanje (KIIP) Regionalne Kolegije Sofija - grad, i Svetislav Popović, generalni sekretar Inženjerske komore Crne Gore. Prof. dr Milisav Damnjanović istakao je da se veoma uspešno razvija međunarodna saradnja Komore sa svim inženjerskim komora u regionu i sa međunarodnim organizacija kao što su Evropski savet inženjerskih komora, Evropski savet građevinskih inženjera i Svetsko udruženje inženjerskih organizacija. Takođe, naglasio je značaj saradnje sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prvenstveno na implementaciji zakona i podzakonskih akata kao i veoma intenzivnu zajedničku aktivnost na usavršavanju sistema objedinjene procedure i izdavanju elektronskih građevinskih dozvola. Prof. dr Dragoslav Šumarac, istakao je značaj permanentne edukacije članova Komore, a u cilju sticanja novih znanja i unapređenja kvaliteta rada. Poseban akcenat je stavio na najnoviji projekat CTP-Common Training Principles koji Evropski savet inženjerskih komora radi za Evropsku komisiju, a u kome Srbija ravnopravno učestvuje. Cilj projekta je da se ujednače stečena znanja na tehničkim fakultetima Evropskih zemalja u cilju slobodnog kretanja inženjera. Prof. Damnjanović i prof. Šumarac posebno su istakli da je neprihvatljiva tendencija pojedinaca iz udruženja građana pod nazivom Akademija inženjerskih nauka Srbije da se Inženjerska komora Srbije ukine odnosno "utopi" u takozvanu jedinstvenu inženjersku organizaciju Srbije. Prisutni  predstavnik Svetskog udruženja inženjerskih organizacija kao i predstavnici komora iz regiona dali su punu podršku rukovodstvu Inženjerske komore Srbije na preduzimanju mera za očuvanje jedinstva i intergriteta Komore.

Na svečanosti su dodeljene godišnje nagrade Inženjerske komore Srbije u tri kategorije. Dobitnik Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije za 2016. godinu je dr Dobrivoje Tošković, dipl. inž. arh. za jedinstveni doprinos rukovođenju izradom urbanističkih planova na domaćem i međunarodnom nivou, formiranjem metoda rada, određivanjem koncepcije razvoja planskog područja i sprovođenja sinteznog postupka, često u uslovima drugačije kulture i klime, i publikovanjem dostignuća i prenošenja mlađim naraštajima urbanista.

Nagrade za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, dodeljene su  Dušku Boberi, dipl. građ. inž, Goranu Tadiću, dipl. građ. inž. i Zoranu Lukoviću, dipl. inž. građ. za izvanredna dostignuća na projektovanju pokretnog mosta "Port Milena" u Ulcinju, Crna Gora kao i Milici Joksić, dipl. inž. arh. za rad na Generalnom urbanističkom planu Beograda tokom 2014. i 2015. godine i Sanji Đorđević, dipl. inž. arh. za doprinos u izradi Plan generalne regulacije Beograda u periodu 2014. i 2015. godine.
Nagrada za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere dodeljena je Nemanji Džiniću, dipl. maš. inž. za izuzetni uspeh na povezivanju razvojno istraživačkog rada u vodećem svetskom istraživačkom institutu "Creative Thermal Solutions" iz Urbane (SAD) i neposrednu sopstvenu inženjersku praksu u projektovanju i izvođenju.

 

Preuzeto sa sajta Inženjerske komore Srbije.

CEPLIS TELEGRAM, mart 2016.

Na linku se nalazi poslednje izdanje CEPLIS Telegrama u kom se, pored ostalih tema, tretira uloga inženjera u procesu reindustrijalizacije Evrope, u skladu sa mišljenjem koje je predstavio Evropski ekonomski i socijalni komitet. U tekstu se, po prvi put, prezentuju nove ideje o ustanovljavanju Evropskog foruma za slobodne profesije dok se, takođe, nastavlja debata o potrebi kvalitetnog obrazovanja za inženjere.

 

CEPLIS Telegram 03 16

 

Uloga inženjera u procesima reindustrijalizacije Evrope (eng)

Održana je 51. sjednica Izvršnog odbora Evropskog savjeta inženjerskih komora

Pedesetprva sjednica Izvršnog odbora Evropskog savjeta inženjerskih komora (European Council of Engineers Chambers - ECEC), održana je 16. januara 2016. godine u Inženjerskoj zbornici Slovenije u Ljubljani. Ispred Inženjerske komore Srbije, sjednici su prisustvovali prof. dr Dragoslav Šumarac, potpredsednik Evropskog savjeta inženjerskih komora i predsjednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, Ivana Magdelinić, v.d. sekretara i mr Milana Milović, predstavnik za odnose s javnošću. Ova sjednica Izvršnog odbora Evropskog saveta inženjerskih komora, predstavljala je i prvu sednicu novog saziva Izvršnog odbora izabranog na Dvanaestoj sednici Generalne skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora, održanoj u Rimu 26. septembra 2015. godine u sledećem sastavu: predsednik Črtomir Remec iz Slovenije, potpredsednici prof. dr Dragoslav Šumarac iz Srbije, Hansjorg Letzner iz Italije i prof. Zygmunt Meyer iz Poljske, Tomas Noebl, predstavnik Nadzornog odbora iz Nemačke, generalni sekretar Klaus Thurriedl iz Austrije i blagajnik Gabor Szöllössy iz Mađarske.


Opširnije...
KALENDAR DOGAĐAJA
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati